So prezidan Etazini
Drapo Etazini

Prezidan Etazini nan Amerik (nan angle: 'President of the United States of America', pafwa abreje pa akwonim POTUS[1] oswa PUS[2]) se chèf Eta ak Gouvènman an nan Etazini kòm chèf branch egzekitif la, pouvwa Konstitisyon Etazini bay ansanm ak branch lejislatif ak [[ Branch Jidisyè a. gouvènman federal. Dapre Konstitisyon an, li se kòmandan an chèf tou fòs lame.

Prezidan aktyèl Etazini an se Joe Biden depi .

Peyi a se yon repiblik ki gen gouvènman prezidansyèl ak eta federal, ak yon sistèm chèk ak balans konplèks ("(en) checks and balances") ki vize pou asire balans twa pouvwa yo. Se konsa prezidan an chwazi kandida pou pòs nan gouvènman ki manm kabinè (egzekitif) oswa ki pa nan men nominasyon yo depann de Sena a (lejislatif ) . Menm bagay la tou aplike pou jij nan Tribinal Siprèm (jidisyè). Okontrè, Kongrè a (lejislatif) gen dwa pou opozisyon (de tyè majorite Chanm Reprezantan ak Sena a) pou yon veto pa prezidan an. . Li kapab tou inisye pwosedi pou demisyone (“impeachment”) prezidan an. Tribinal Siprèm (jidisyè) ka deklare yon lwa prezidan oswa Chanm Reprezantan an pwopoze pa konstitisyonèl.

Prezidan an eli chak kat ane an menm tan ak vis-prezidan (jeneralman nan fen ane kwasans) pa vòt inivèsèl endirèk. Manda li a kòmanse 20 janvye ane annapre a epi li dire kat ane (anvan 1937, manda prezidansyèl la te kòmanse ). Li ka sèlman kandida pou yon dezyèm manda.

Istwa

George Washington, premye prezidan Etazini.

Kòm premye prezidan nasyon an, George Washington te etabli anpil estanda ki ta vin defini biwo a[3],[4]. Desizyon li te pran retrèt apre de manda te ede soulaje laperèz ke nasyon an t ap transfòme nan yon monachi[5], epi tabli yon presedan ki pa ta kase jiskaske 1940 epi finalman ta vin pèmanan pa Vendezyèm Amannman. Nan fen prezidans li a, pati politik yo te devlope[6], ak John Adams defèt Thomas Jefferson an 1796, premye eleksyon prezidansyèl ki vrèman konteste[7]. Apre Jefferson te bat Adams an 1800, li menm ak parèy Vijinyen James Madison ak James Monroe chak ta sèvi de tèm, finalman domine politik nasyon an pandan Epòk Bon Sentiman yo jiskaske pitit gason Adams la, John Quincy Adams, te genyen eleksyon an nan 1824 apre pati Demokratik-Repibliken an divize. Eleksyon Andrew Jackson an 1828 se te yon etap enpòtan, paske Jackson pa t fè pati elit Vijini ak Massachusetts ki te kenbe prezidans la pandan 40 premye ane li yo[8]. Demokrasi jacksonyen t ap chèche ranfòse prezidans lan sou depans Kongrè a, pandan y ap ogmante patisipasyon piblik la pandan nasyon an te elaji rapidman nan direksyon lwès. Sepandan, siksesè li a, Martin Van Buren, te vin pa popilè apre panik 1837 la[9], ak lanmò William Henry Harrison ak relasyon pòv ki vin apre ant John Tyler ak Kongrè a te mennen nan yon lòt febli biwo a[10]. Van Buren enkli, nan 24 ane ki genyen ant 1837 ak 1861, sis manda prezidansyèl t ap ranpli pa uit gason diferan, san okenn moun pa t genyen re-eleksyon[11]. Sena a te jwe yon wòl enpòtan pandan peryòd sa a, avèk Gran Triyonvirat Henry Clay, Daniel Webster, ak John C. Calhoun te jwe yon wòl kle nan fòme politik nasyonal la nan ane 1830 yo. ak ane 1840 yo jiskaske deba sou esklavaj yo te kòmanse dechire nasyon an apa nan ane 1850 yo[12],[13].

Lidèchip Abraham Lincoln pandan Gè Sivil la te mennen istoryen yo konsidere l kòm youn nan pi gwo prezidan nasyon an. Li te re-eli an 1864, sa ki fè l 'premye prezidan ki te eli pou yon dezyèm manda depi Jackson an 1832[14]{{,} [15]. Apre asasina Lincoln, siksesè li a Andrew Johnson te pèdi tout sipò politik e li te prèske retire li nan biwo, ak Kongrè a te rete pwisan pandan de manda prezidans jeneral Lagè Sivil la Ulysses S. Grant[16]. Apre Rekonstriksyon an te fini, Grover Cleveland ta finalman vin premye prezidan Demokratik ki te eli depi anvan lagè a, li te patisipe nan twa eleksyon youn apre lòt (1884, 1888, 1892) epi li te genyen de fwa. An 1900, William McKinley te vin premye moun ki te re-eli depi Grant an 1872[17].

Apre asasina McKinley a, Theodore Roosevelt te vin tounen yon figi dominan nan politik Ameriken[18]. Istoryen yo kwè ke Roosevelt te chanje sistèm politik la pou tout tan nan ranfòse prezidans la, ak kèk reyalizasyon kle tankou kraze konfyans, konsèvatis, refòm travay, fè karaktè pèsonèl enpòtan menm jan ak pwoblèm, epi chwazi siksesè li, William Howard Taft[19] . Deseni ki vin apre a, Woodrow Wilson te mennen nasyon an nan viktwa nan Premye Gè Mondyal la, byenke Sena a te rejte pwopozisyon Wilson pou Lig Nasyon yo[20]. Warren Harding, byenke popilè nan biwo a, ta wè eritaj li te sal pa eskandal, patikilyèman Teapot Dome[21], ak Herbert Hoover byen vit te vin trè enpopilè apre li pa t soulaje Gwo Depresyon an[22].

Eleksyon

Foto te pran nan Prezidan Ronald Reagan, lè sa a nan biwo, k ap resevwa predesesè li yo Richard Nixon, Gerald Ford ak Jimmy Carter.
Foto te pran nan senk prezidan: George H. W. Bush, Barack Obama (prezidan eli), George W. Bush, Bill Clinton ak Jimmy Carter.
Barack Obama ak Joe Biden ansanm ak Donald Trump pandan [[Inogirasyon li a] Donald Trump|inogirasyon]].

Elijiblite

Konstitisyon Ameriken an mande pou kandida prezidansyèl la[23]:

 • se yon sitwayen ameriken ki fèt;
 • gen omwen 35 ane;
 • se yon rezidan pèmanan Ozetazini pou katòz dènye ane yo.

Yon moun pa kapab yon kandida si:

 • li te deja sèvi de manda ([[Venndezyèm amannman nan Konstitisyon Etazini|Modèl:XXIIyèm amannman]]);
 • li te sib yon impeachment pwosedi ki te fèt jiska konklizyon li epi ki te konkli ak yon revokasyon Sena a te vote nan fen pwosè a;
 • li te fè sèman pou l defann Konstitisyon an e answit li te revòlte kont Etazini.

Kondisyon eleksyon

Prezidan Etazini an eli pa vòt inivèsèl "endirèk" : votè yo pa vote pou prezidan an, men pou yon gwo elektè. Se Kolèj Elektoral, ki fòme ak tout elektè yo ((en) Electoral College), ki eli prezidan an ak vis-prezidan ki ansanm fòme yon "ticket".

Nou dwe sonje ke Etazini se yon federasyon eta: se no 13 ki te ini an 1776, epi fondatè. zansèt yo t ap chèche asire yon balans ant egalite tout Eta yo ant yo ak yon pwa Eta yo pwopòsyonèl ak popilasyon yo. Nan Kongrè a, yo te reyalize konpwomi sa a lè yo te gen yon Chanm Reprezantan Etazini ((en) Chambre Reprezantan) kote chak eta gen reprezantan nan pworata pa popilasyon ak yon [ [Sena Etazini|Sena]] kote chak eta gen de senatè, kèlkeswa popilasyon li. Pou kenbe lespri balans sa a ant egalite Eta yo ak egalite sitwayen yo, papa fondatè yo te imajine sistèm vòt endirèk sa a.

Chak eta gen dwa a de elektè plis yon sèten kantite pwopòsyon ak popilasyon an nan eta a. Teritwa, tankou Washington, D.C., gen dwa tou pou yon sèten kantite elektè. Sèt eta ki gen mwens popilasyon yo Modèl:Gen ladan yo sèlman gen dwa pou twa elektè (minimòm nan) alòske plis moun nan, California, gen dwa pou 55 elektè.

Pratik ki rele (en) winner-take-all ("Ganyan an pran tout") vle di ke vòt yo nan yon eta yo dwe ale nèt nan kandida ki te resevwa plis vòt nan eta sa a.

An 2000, kandida demokrat Al Gore te resevwa plis vòt pase advèsè repibliken li a George W. Bush. An tèm de kantite vòt nan gwo kolèj la, Bush te manke 25 pou yo te eli e Gore te sèlman yon vòt kout, pandan tout moun t ap tann rezilta yo nan Florid. Gore te genyen gwo eta yo (California, New York) pa yon majorite konfòtab (Texas te ale nan Bush) men Florid, ak 25 gwo votè li yo nan balans lan, te genyen pa Bush ak yon ti majorite (anviwon 500) nan yon atmosfè gwo konfizyon (machin pou vote pa trè serye, sispann konte manyèl vòt sou lòd gouvènè eta a, frè Bush la). Anfen, no 25 yo te ale nan men Bush ki te genyen eleksyon an ak yon majorite vòt nan kolèj elektoral la.

Nan lane 2004, yon lòt bò, re-eleksyon Bush la te lakòz pi gwo kantite vòt popilè nan listwa elektoral Ameriken[24] ak konfime yon polarizasyon ekstrèm nan kat elektoral la.e nan peyi a dapre koulè yo nan eta yo.

An 2008, viktwa Barack Obama te konsidere kòm yon evènman istorik: li te premye ras melanje Afriken-Ameriken ki te vin prezidan Etazini.

An 2012, Barack Obama te re-eli menm anvan li te jwenn rezilta eleksyon an nan Florid. Li te genyen 11 (en) {{{2}}}, konpare ak youn sèlman pou kandida Repibliken an Mitt Romney.

An 2016, Donald Trump ranpòte kont favori nan sondaj la Hillary Clinton, malgre li te genyen yon majorite nan vòt popilè a.

Posib eleksyon prezidan an pa Chanm nan

Si pa gen okenn kandida prezidansyèl ki resevwa majorite absoli nan vòt yo (270 an 2008), Chanm Reprezantan an reyini imedyatman an seyans pou eli prezidan an pandan ke Sena a eli vis prezidan[25].

Nan ka sa a, reprezantan yo ka chwazi sèlman nan twa kandida ki te resevwa plis vòt yo. Chak delegasyon eta a gen yon sèl vòt, ki deside pa yon majorite (yon delegasyon parfe divize yo konsidere kòm absteni nan vote). Anplis de sa, delegasyon ki soti nan omwen de tyè nan tout eta yo dwe prezan pou vòt la fèt. Pou yo ka eli, yon kandida dwe resevwa yon majorite absoli nan vòt eta a (aktyèlman, 26). Si yo pa jwenn majorite, chanm lan pran yon dezyèm vòt epi kontinye jiskaske yo eli yon kandida.

Yon sitiyasyon konsa gen plis chans rive lè plis pase de kandida resevwa vòt elektoral, men li ka rive tou si de kandida yo chak resevwa no 269. Jiska prezan, Chanm Reprezantan an te eli prezidan an nan de okazyon: nan 1801 ak nan 1825.

Siksesyon ak prezidans pwovizwa

Dapre Vennsenkyèm Amannman nan Konstitisyon Etazini an, nan ka lanmò, demisyon, demisyone, oswa retire nan biwo a (impeachment), se vis la. -prezidan Etazini ki nan premye pozisyon pou pran pozisyon nan pwovizwa a oswa, kote sa aplikab, reyisi prezidan an epi konplete manda aktyèl la. Nan ka enkapasite nan vis-prezidan an, siksesyon an fèt dapre yon lòd pre-etabli.

Pouvwa

Mezon Blan, nan Washington.

Chèf Leta

Prezidan an, chèf leta, se senbòl inite nasyon an. Li asire kontinwite ak pèmanans Leta. Pratik (en) lame duck (prezidan sortan an rete nan fonksyon pandan prezidan ki fèk eli a òganize arive sou pouvwa a) ale nan direksyon sa. Finalman, prezidan an prete sèman "pou pwoteje, pwoteje ak defann Konstitisyon an"[26].

Nan tèt diplomasi Ameriken

Kòm chèf leta, prezidan an dirije diplomasi Ameriken. San dout Truman te ale twò lwen lè li te di "ke li te fè politik etranjè", men se vre ke Konstitisyon an atribiye yon sèten kantite pouvwa a prezidan an, konfere sou li wòl nan " diplomat siprèm” (“(en) Chief Diplomat”). Li se, nan lòt mo, reprezantan nasyon an aletranje.

Senbòl inite nasyonal

Drapo Prezidan Etazini.

Prezidan an se senbòl inite peyi a ak vwa inik li, nan de fason: tou de anndan an (wòl prezidan an pandan gwo trajedi nasyonal la se desizif) ak deyò. Kidonk, dènye vizit Prezidan George W. Bush nan Ewòp te, chak fwa, te pwovoke anpil espekilasyon sou eta relasyon transatlantik yo. Senbòl ki tache ak figi prezidansyèl la patikilyèman fò; pou sa li sifi pou wè pwa ansyen prezidan yo nan diplomasi Ameriken an, jan yo ateste pa plizyè fonksyon prezidan Jimmy Carter te okipe (deyò  kidonk Nobel Prize   li kòm anndan an, lè li te prezide yon komisyon sou eleksyon prezidansyèl an 2004-2005), oswa tandem Bush-pather/[[Bill Clinton|Clinton] ] te fòme apre tranblemanntè 26 desanm 2004 nan Sidès Lazi.

Rekonesans eta

Prezidan an nonmen anbasadè yo ak lòt reprezantan Leta, epi li resevwa diplomat ki akredite yo. Prezidan te konsidere ke dènye dispozisyon sa a te ba yo pouvwa pou rekonèt eta etranje yo. Pandan ke yo respekte paralelis fòm yo, prezidan an donk lojikman gen pouvwa pou mete fen nan relasyon diplomatik ak yon eta, menm jan ak Kiba, Iran ak Lend . Li kapab tou limite a sonje yon anbasadè, pou make yon dezakò. Senbolis yon jès konsa fò, e poutan, nan domèn sa a, Sena a pa gen lòt pouvwa pase sa pou l andose chwa anbasadè a.

Pouvwa pou negosye trete

Prezidan an gen pouvwa pou negosye ak konkli  sijè a ratifikasyon senatè yo  nan trete. Li ta dwe remake tou ke prezidan yo te vinn nan abitid konklizyon "fòm akò senplifye" ("(en) akò egzekitif") ki gen valè a nan yon trete entènasyonal nan lwa domestik Ameriken san yo pa gen fòm. .

Kòm yon pati nan (en) sèl akò egzekitifs, valide pa Tribinal Siprèm nan ane yo. 1930 nan yon kesyon ki konsène yon echanj lèt ak Sovyetik, prezidan an ka siyen akò ak pisans etranje san Sena a gen yon di.

Kòmandan an Chèf Fòs Lame yo

Dapre Atik 2, Seksyon 2 Konstitisyon, Prezidan an se kòmandan an chèf Lame ak [[Gad Nasyonal Etazini an. pandan ke yo nan sèvis la nan Etazini. Se poutèt sa li se nan tèt lame a epi kòm sa yo "posede" inisyativ la ak kondwit operasyon militè yo.

Defans teritwa

Nan tan lapè, prezidan an, kòmandan an chèf fòs lame yo, ka sèvi ak pouvwa li pou kenbe lòd, oswa menm retabli l, sou demann yon eta federasyon. Depi lè sa a, prezidan an te kapab lè sa nesesè  paske nan prensip li depann de gouvènè eta a  rekizisyon gad nasyonal la, jan Dwight D. Eisenhower te fè nan Arkansas nan 1957 (pou kontrekare segregasyon lekòl nan Little Rock), Kennedy nan Mississippi ak nan Alabama an 1962 ak 1963 pou rezon ki sanble oswa menm George W. Bush nan batay kont teworis - konprann anpil, depi fòs gad nasyonal yo, an 2009, nan operasyon nan Mwayen Oryan ak nan Balkan yo.

Angajman twoup yo

Malgre egzistans yon dispozisyon konstitisyonèl ki deklare ke se responsablite Kongrè a pou deklare lagè (Atik I, seksyon 8), e malgre adopsyon an 1973 Lwa sou Pouvwa Lagè yo ( {{lang|en|War Powers Act} }), pouvwa pou voye twoup nan konba se defakto ak prezidan an. Malgre ke pratik prezidansyèl sa a se cho konteste, reyalite a rete ke yo te etabli yon distenksyon ant pouvwa a fè lagè ak sa pou deklare li.

Dwa padon

Prezidan an, tankou pifò chèf deta, gen dwa pou padone pou krim federal yo, eksepte nan ka impeachment. . Kidonk, prezidan an ka padone, chanje santans  avèk oswa san kondisyon  oswa pwoklame yon amnisti. Li kapab tou bay yon soulajman pou yon peryòd fiks oswa endefini.

Chèf gouvènman an

Ogmantasyon eta byennèt la, e avèk li miltiplikasyon depatman, ministè ak administrasyon yo, ogmante pouvwa prezidan an, yo rele pou dirije yon kantite zòn ak moun ki toujou ap ogmante. Kòm yon rezilta, prezidan an jwi gwo pouvwa otonòm regilasyon. E nan sans sa a, Tribinal Siprèm Etazini te jwe yon wòl desizif: li an reyalite devlope yon entèpretasyon laj sou pouvwa prezidan an nan afime ke pouvwa pou egzekite lwa yo pa t anyen si prezidan an pa t. ekipe ak mwayen nesesè pou fè sa.

Nan tèt administrasyon an

Prezidan an dirije kabinè a ak pi lajman Administrasyon Ameriken an epi pou fè sa, li gen yon gwo pouvwa nominasyon pase pratik ki akonpaye pa yon pouvwa. nan revokasyon.

Pouvwa nan randevou

Prezidan an nonmen anbasadè, komisè distri federal, konsil, jij nan Tribinal Siprèm lan, ak tout lòt Ofisyèl Piblik Ozetazini yo Konstitisyon an ki pa prevwa nominasyon yo, lalwa pral kreye biwo yo. Apre sa, li pral bezwen jwenn konfimasyon nan men Sena. Nan fen 19yèm lae syèk, pou mete yon fen nan (en) spoiils system, [[Kongrè Ini a States|Kongrè a te adopte (en) Lwa Sèvis Sivil an 1883, ki limite pouvwa diskresyonè prezidan an (san sanksyon senatoryal) pou nonmen nan pi wo pozisyon nan administrasyon an , ki reprezante nan Modèl:S yo. - apeprè 10% nan pozisyon nan administrasyon federal la. Rès nominasyon yo se sijè a konfimasyon pa Sena a.

Pouvwa revokasyon

Repoze ankò sou prensip paralelis pwosedi yo, gouvènman federal Ameriken an matche  menm jan lòt chèf pouvwa egzekitif la te fè nan okazyon, nan lòt peyi  pouvwa nonmen yon pouvwa revokasyon.

"Lejislatè"

Anba teyori separasyon pouvwa (jan Locke ak Montesquieu sijere li), se Kongrè a egzèse fonksyon lejislatif la epi prezidan an egzèse fonksyon egzekitif la. Konstitisyon an pa bay prezidan an okenn otorite lejislatif. Sepandan, prezidan an ka enfliyanse pwogram lejislatif Kongrè a grasa an patikilye pouvwa konvenk li ("(en) {{{2}}}", pouvwa prezidans lan se pouvwa pou konvenk)[27]. Enfliyans li soti nan estati esansyèl li nan rejim nan epi li ka egzèse pandan Diskou Eta Inyon an, diskou prezidan anyèl devan Kongrè a. Dapre yon pratik ke nou obsève nan anpil demokrasi kontanporen, se trè souvan pouvwa egzekitif la ki pote pi fò nan inisyativ la pou lwa. Sa a se ka a nan peyi Etazini kote prezidan an se, 'defakto', nan orijin nan majorite nan pwojè lwa yo egzamine pa Kongrè a.

Dwa veto

Prezidan an gen pouvwa tou pou anpeche yon lwa paske li kapab, an aplikasyon atik Modèl:Ist, seksyon 7, nanKonstitisyon, retounen yon tèks lwa soumèt pou siyati li. Konstitisyon an prevwa ke, si prezidan an pa mete veto sou yon bòdwo nan dis jou apre transmisyon li a, bòdwo a vin tounen yon zak. Nan lòt men an, li ka voye tèks la tounen nan chanm yo lè li mande yon nouvo lekti. Veto sa a ka ranvèse pa yon majorite de tyè nan chak chanm.

Gen yon lòt veto ki pi espesifik: se (en) pocket veto. Fòm patikilye veto sa a sèlman egziste Ozetazini. Si pwojè lwa a prezante mwens pase no 10 anvan fen sesyon Kongrè a, lè sa a prezidan an ka deside pa reponn a pwojè lwa a, yo pral siyen lwa a si prezidan an siyen li. men sinon, li p'ap tounen lwa. Si Kongrè a vle repete lwa sa a, li pral oblije kòmanse pwosedi a depi nan konmansman an.

Pouvwa regilasyon aplikasyon an

Prezidan an egzekite lwa yo. Pou fè sa, se poutèt sa li gen pouvwa pou fè respekte règleman yo.

Apre manda yo

Apre manda yo, ansyen prezidan yo kenbe privilèj ak kontrent. Depi 1958 ak Kongrè Etazini nan (en) Ansyen Prezidan Lwa, yo te wè yon pansyon (an 2020, se te 219 200 $ pa ane[28] ), depans pèsonèl ak lokasyon biwo pou Sekretarya yo ak Sèvis Sekrè garanti yo pwoteksyon pou tout lavi epi li ba yo yon chofè. Depi asasen John Fitzgerald Kennedy, yo pa gen otorizasyon pou kondui ankò sou wout piblik , depi eleksyon yo ak pou tout lavi yo[29] . Prezidan apre manda yo fè Bibliyotèk prezidansyèl yo, ki prezève tout achiv yo yo, epi ki pi souvan kote pou antere yo ansanm ak madanm yo[30],[31].

Ansyen prezidan toujou vivan

Jouk jounen jodi a, ansyen prezidan vivan Etazini yo se Jimmy Carter, Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama, ak Donald Trump. nan lòd eleksyon yo.

Nòt ak referans

 1. (nan) « Sou lang; Potus ak Flotus », The New York Times, . Nan Laten, potus vle di "yon sèl la". ki moun ki bwè, ki moun ki sou.”
 2. (nan) Journal Sena a. Etazini nan Amerik, .
 3. (en-US) « George Washington: Life in Brief », Miller Center, (lire en ligne [20180205001103/https://millercenter.org/president/washington/life-in-brief archive du ])
 4. « Presedans Prezidansyèl »
 5. « Nonm ki pa ta wa a », The Heritage Foundation, (https:/ /www.heritage.org/commentary/the-man-who-would-not-be-king)
 6. « Kijan rivalite ant Thomas Jefferson ak Alexander Hamilton te chanje istwa », Time, (lire en ligne)
 7. « Nan Jou sa a: Premye ti jan an.ter, eleksyon prezidansyèl konteste dewoule », National Constitution Center, (lire en ligne)
 8. « Eleksyon ki pi konsekans nan listwa: Andrew Jackson ak eleksyon 1828 la », U.S. News & World Report, (lire en ligne)
 9. {{atik|ti non1=Bomboy|premye non1=Scott|title=Eritaj Martin Van Buren a: Politisyen ekspè, prezidan medyok|url=https://constitutioncenter.org/blog/martin-van-burens-legacy-was-more-than-just-muttonchops-2/%7Caccessed on=14 septanm 2020|periodical=National Constitution Center|dat=5 desanm 2017} }
 10. « John Tyler: Impact and Legacy », sur University of Virginia, Miller Center,
 11. « Sèt. Prezidan ki te sèvi nan 20 ane anvan Lagè Sivil la », ThoughtCo, 3 jiyè , 2019 (lire en ligne)
 12. « Gran triyonvirat », sur Essential Civil War Curriculum
 13. « 'Pa fè konfyans nan prens': limit politik yo », {{Atik}} : paramètre « périodique » manquant, (lire en ligne)périodique
 14. « Lincoln's War Powers: Part Constitution, Part Trust », American Bar Association, (lire en ligne)
 15. « Èske Lincoln te yon tiran? », New York Times Opinionator, (lire en ligne)
 16. { {web link|firstname1=Elizabeth |lastname1=Varon |title=Andrew Johnson: Kanpay ak Eleksyon |url=https://millercenter.org/president/johnson/campaigns-and-elections |sit entènèt =University of Virginia, Miller Center | dat=4 oktòb 2016 |accessed on=14 septanm 2020}}
 17. « Nonm ki gen vòt pou defitasyon an te sove Andrew Johnson », National Constitution Center, (lire en ligne)
 18. « The Debat.e Dekrè Egzekitif yo te kòmanse avèk Pasyon Fou Teddy Roosevelt pou Konsèvasyon », Smithsonian Magazine (sit entènèt), (lire en ligne)
 19. « Inevitab prezidans enperyal la », The Washington Post, (lire en ligne)
 20. « Sena a rejte Lig Nasyon yo, 19 novanm 2019 », Politico, (lire en ligne)
 21. « Si nou pa te tèlman obsede ak lavi sèks Warren G. Harding la. , nou ta reyalize li te yon trè bon prezidan », The Washington Post, (lire en ligne)
 22. « The Ordeal of Herbert Hoover », National Archives, vol. 36, (lire en ligne).
 23. Konstitisyon Ameriken, La documentation française .
 24. incontrolable-. du-monde_487988.html Bush incontrolable master of the world pa Philippe Coste, L'Express, 8 novanm 2004.
 25. Douzyèm Amannman nan Konstitisyon Etazini, -perp.fr/constit/us1787a .htm.
 26. Bacharan, Nicole., Èske nou ta dwe pè Amerik, (ISBN 2-02-079950-2 ak 978-2-02-079950-8, OCLC 300925016)
 27. (en) Richard Neustadt (en), Prezidansyèl Pouvwa ak Prezidan modèn yo: Politik lidèchip, (ISBN 0-02-922796-8).
 28. « Peman & Konje: Salè & Salè - OPM.gov »
 29. « Konvoke kòm jiri, sitwayen òdinè Barack Obama fè yon sansasyon nan tribinal », sur www.20minutes.fr.
 30. Perrine Canavaggio, « Konsèvasyon achiv prezidansyèl yo nan peyi Etazini », La Gazette des archives, , p. 123-142
 31. A. Hirschon, “'The scope, accessibility and History of Presidential Papers, nan Gouvènman Piblikasyon: Key Papers

Apendis

Bibliyografi

 • Prezidans Etazini, (ISBN 2- 7605-1364-5).
 • Anpi Egzekitif la (1933-2006): prezidans Etazini depi Franklin D. Roosevelt rive George W. Bush, (ISBN 978-2-8405-0534-1).
 • Amerik nan po a. Lè prezidan an vin youn ak nasyon an,
 • Prezidan Etazini, (ISBN 978-2-262-06420-4)
 • Hélène Harter ak André Kaspi, The American Presidents: from George Washington to Donald Trump, Tallandier, 2022 (N. ed.).

Ki gen rapò

Sou lòt pwojè yo :

Lyen ekstèn

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.