Definisyon

Sosyete se yon ansanm moun ki rasanble nan valè ke yo genyen ansanm; moun sa yo ap pataje valè sa yo, yap mete tèt yo ansanm pou fè gwoup la evolye. Yon sosyete genyen mwayen, zouti pou kominike, aji, defann.


Ekonomi • SosyeteEdikasyon
Antrepriz • Finans • Anviwonman • Defans • Ekonomi • Jesyon • Kilti •
• Jistis ~ Lwa • Politik • Inivèsite Ayiti

Gwo tit
tit1

  • ..poko
tit2

  • ..poko
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.