Daprè UNESCO : « Kilti, nan yon sans laj, se tout sa ki konsène espirityalite, bagay materyèl, bagay entèlektyèl ak afektif, ki pwòp a yon sosyete oswa yon gwoup sosyal. Li gen ladan li la (aktivite), literati, fason moun viv, dwa fondamantal chak moun, tradisyon ak kwayans. »

— Konferans Mondyal sou politik kiltirèl, Meksiko, 26 jyè - 6 out 1982, Déclaration de Mexico sur les politiques culturelles

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.