Definisyon

Fizik se syans ki ap etidye fenomèn natirèl. Li baze etid li anlè obsèvasyon. Fizik.

Fizik la (pou grèk φυσική / phusikê derive de phusis ki vle di nati) a se etimolojikman syans ki pou lanati. Li dekri l de fason kantitativ e konseptyèl konpozan fondamantal yo ki pou linivè a, fòs yo ki al egzèse yo e efè yo fè yo. Sa se yon syans ki devlope debann teyori nan itilize zoutil debann matematik yo pou dekri e prevwa evolisyon ki pou yon sistèm. Syans sa a se lik fonde sou debann aksyom e aksèpte tou kòm lwa sa ki ka mezirab e repwodiktib pa eksperyans sou lanati.


Aristote(Louvre)Li-6 - deteryòm

Limyè sou:

efè tèmoyelektrik dekouvri epi konprann diran tout xixe syèk la gras aktout travay ke Seebeck, Peltier oubyen ankò Lord Kelvin, se yon fenomèn fizik prezan nan kèk materyo : li al lye fliks la ki pou chalè a ki travèse yo a ak kouran elektrik ki pakouri yo. Efè sa a se nan baz aplikasyon yo, koteke trè majoritèman tèmometri a, epi refrijerasyon an(tankou. modil Peltye) e anfen, trè majinalman, jenerasyon ki pou elektricite ( rele tou « tèmopil »).

Yon materyo tèmoyelektrik transfòme direkteman chalè an elektrisite, oubyen deplase debann kalori yo pa aplikasyon ki pou yon kouran elektrik. Yon gran nonm debann materyo possledan debann pwopriyete tèmoyelektrik enteresant bagay sa a te dekouvri pandan de deseni 1950 e 1960. Sa a se notaman ka ki pou tellurure ki se bismuth (Bi2Te3) itilize nan modile Peltye komès yo, oubyen de alyaj silisyòm-jèmanyòm (SiGe) itilize pou alimantasyon debann sond espasyal yo nan debann jeneratè tèmoyelektrik ak radyoyizotop.

Itilizasyon ki pou tèmoyelektrisite an tèmometri ki konnen yon gran siksè depi debi ki pou xxe syèk e an refrijerasyon pòtab depi nan ane 2000. Pa kont, tèmopil le gen pou mal pou l emèje paske rendman l lan sa ka elve e kou yo yo enpòtan, sa a la a limite yo ak deann itilizasyon trè sible an 2005 (li pa al gen ankò pou marche pou nich pou tèmopil la). Epoutab deann pwogrè resan, konsa ke yon nouvèl interè pou tèmoyelektrisite ki pou alafwa tètnèg ki pou kou ki pou enèji e aktout egzijans anviwonnmantal,yo kondui ak yon renouvo enpòtan nan tout rechèch yo ki syantifik nan disiplin sa a.

Fizik
Fizik jeneral • Astwonomi • Fizik nikleyè • Fizik aplike • Astwofizik • Fizisyen

...Gade tout Pòtay yo...
[kreye] Documentation


Fizik jeneral • Astwonomi • Fizik nikleyè • Fizik aplike
Fizik jeneral

  • Fizisyen
  • ..poko
Fizik aplike

  • Elektwonik,materyo
  • Elektwotèknik
  • ..poko gen lòt kategori

Lis bon atik nan Syans...konnen plis -->

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.