Definisyon

Edikasyon se etid ki ap pèmèt yon sosyete evolye. Li ap pataje prensip sa : vye kò ap aprann jenn yo ak eksperyans yo konnen.
Syans imènSosyete
Akeyoloji • Antwopoloji • Edikasyon • Etnoloji • Filozofi • Literati
• Istwa • Kominikasyon • Lengwistik • Literati • Psikoloji • Sosyoloji • Relijyon
Teknoloji
Ayewospasyal • Elektwonik • Endistri • Enfòmatik • Enjenyeri •
• Telekominikasyon • Transpò
Edikasyon pou timoun
Alfabèt timoun • Matematik timoun • Jewografi timoun • Istwa timoun
• Syans timoun • Literati timoun

Gwo tit
Tit 1

  • ..Poko
Tit 2

  • ..Poko
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.