Kriptoloji

Kriptoloji oubyen Kriptografi (soti nan mo Grèk κρυπτός ki vle di "kache", "sekrè") se syans ki etidye metòd ak teknik sekirite nan aspè kominikasyon nan objektif pou asire ke infòmasyon kap kominike an rete konfidansyèl.

Istwa Kriptoloji

Sistèm Kriptografi Yo

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.