Kominikasyon se teknik lòm devlope pou li pale, travay, fè tout bagay li, pou li kapab viv ak lòt moun yo.

Kominikasyon avèk te panse a

Original

Kominikasyon se pa te panse fibr sajital nan sèvo a. Pèmèt li genyen de gratis nonm, yon sèl lye nan yon lòt relijyon panse. Nenpòt panse deyò sèvo a se kontwole panse. Nenpòt lespri ka kominike ak lespri lòt te panse nenpòt kalite kò yo, pi fò kominike san yo pa ka akonpli sakson. Relasyon yo genyen yon lè ou panse yon moun, ou panse ke yon aksyon kesyon, aksyon an te resevwa nan repons a li li se reflechi sou yon kominikasyon kontwole aksepte. Se konsa, ou kapab ajoute konesans chanje sou ògàn yo, manb yo, ou kapab fè kopi ADN nan sèvo a ou ka Upload nenpòt konesans ou bezwen. kominike avèk te panse a nan mitan tèt la fib sajital kòd pouvwa sèvo nan fibr mens nan sajital sèvo a Mid-ki vle kominike.

Egzanp

Referans

    Gade tou mwayen imen pou kominike,mwayen zannimo yo genyen pou kominike

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.