Paj sa rasanble paj ki gen menm non 

Mo sa genyen plizyè sans, li vle di anpil bagay :

  • Matematik : se yon operasyon ki pèmèt evalye yon sifas oubyen sòm yon fonksyon ap bay
  • Sosyete : li vle di aksyon yon mou ap fè pou fè pati de yon kominote
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.