Edikasyon gratis, oswa edikasyon gratis, se yon politik yon Leta fè pou asire aksè a edikasyon gratis . Mezi sa a ka aplike nan diferan nivo lekòl oswa entegral.

Istwa

Orijin

Kontra entènasyonal sou dwa ekonomik, sosyal ak kiltirèl

Eta ki ratifye (vèt fonse) oswa ki siyen sèlman (vèt klè) ICESCR la.

Aksè totalman gratis se youn nan objektif Pak Entènasyonal sou Dwa Ekonomik, Sosyal ak Kiltirèl#.C3.89Eta ki siyatè Pak Entènasyonal sou Dwa Ekonomik, Sosyal ak Kiltirèl (ICESCR), ki te antre. antre nan fòs nan , sa ki pèmèt reyalizasyon dwa a edikasyon, ki se "tou de yon dwa fondamantal nan tèt li ak youn nan kle nan egzèse lòt dwa nannan moun nan. »[1]. Akonplisman ekolaj gratis yo pral jeneralman gradyèl nan pi wo nivo epi konjelasyon frè ekolaj ka yon fason pou reyalize sa, dapre enflasyon.

Istwa resan

Pwosesis Bolòy, ki konsantre sou konpetitivite etablisman edikasyon, kritik li yo dekri kòm yon mekanis komodifikasyon edikasyon ki ale kont prensip gratis. edikasyon ak dwa a edikasyon.

Edikasyon gratis atravè mond lan

Pifò nan peyi yo nan Ewòp kontinantal ak eskandinav ofri edikasyon gratis oswa frè ekolaj ki ba[2],[3]. Nan Denmark, anplis ke yo gen aksè a inivèsite gratis, etidyan inivèsite yo resevwa, an 2012, yon alokasyon etid ki ekivalan a yon ti kras plis pase 480 $US /mwa lè y ap viv. ak paran yo ak yon ti kras plis pase 975 $US/mwa lè yo rete poukont yo. Edikasyon gratis an fòs tou nan Meksik, nan Ajantin[4] ak nan Kiba.

Nan Quebec

Gouvènman Adélard Godbout te aboli frè ekolaj nan Quebec an 1944, ki an menm tan te dekrete liv gratis, yon ane apre etablisman edikasyon obligatwa pou elèv 5 a 14 ane[5].

Rapò paran an

Edikasyon gratis soti nan primè rive nan inivèsite se youn nan volonte otè Rapò Paran, nan ane 1960 yo]], pandan revolisyon trankil la. Se te nesesite pou refòm rès leta Kebek la, yon pwojè chè, ki te dekouraje gouvènman an pou l kontinye ak pwojè edikasyon gratis sa a.

Konsekans sezon prentan Quebec

Apre Maple Spring, gouvènman Parti Québécois ap prepare yon Somè sou edikasyon siperyè. Pandan mwa ki te vini anvan Somè a, yo diskite sou plizyè senaryo endèksasyon frè ekolaj yo, ansanm ak friz, men edikasyon gratis, menm kòm yon rezilta previzib. nan yon friz alontèm, pa jenere anpil deba ke de premye opsyon yo[6],[7]. ASSÉ menase pou l pa parèt nan Somè a si opsyon sa a pa byen diskite. Pierre Duchesne, Minis Edikasyon siperyè presize ke pa t janm gen okenn kesyon pou entèdi pale sou edikasyon gratis, menm si Quebec "pa gen mwayen lekòl edikasyon gratis.

e ant kounye a ak Summit la »[8]. Pozisyon sa a rezime pa televizyon leta ak fòmil sa a: "Quebec envite elèv yo diskite sou edikasyon gratis, pandan y ap rejte li."

Deba sosyal Quebec

Deba sou edikasyon gratis nan Quebec ap kristalize alantou pwoblèm ki, nan nouvèl la, souve konfli oswa endiyasyon. Komisyon Charbonneau lakòz yon eskandal lè li montre enpòtans pèt ekonomik ak koripsyon nan Quebec, ansanm ak yon sèten imobilite nan aparèy leta nan figi fleo sa a. Eta jesyon resous natirèl yo, e sitou enèji, nan Kebèk, mete an kesyon kapasite, menm volonte Leta Quebec pou kolekte epi distribye revni ki sòti nan eksplwatasyon resous natirèl Quebec yo. Sepandan, Revolisyon trankil la (ak refòm nan edikasyon nan Quebec) te posib grasa gwo pwojè nasyonalizasyon elektrisite. Anplis de sa, yon pati enpòtan nan sosyete Quebec sonje prentan erab kòm yon peryòd anachi. Kidonk, deba sou edikasyon gratis nan Quebec ap dewoule nan yon kontèks gwo polarizasyon ideyolojik sou sijè ekonomi an. Nan , Public Service Alliance of Canada, yon gwo sendika ki reyini ansanm 180 000 sèvitè piblik yo, te poste yon videyo sou entènèt ki montre tout pwoblèm sa yo epi ki te prezante envestisman. nan edikasyon gratis kòm yon chwa sosyete pwofitab ak relativman chè[9].

Nòt ak referans

  1. Komantè jeneral nimewo 13. 2 E/C.12/1999/10, 8 desanm 1999
  2. Mathieu Perreault, quebec-canada/education /201203/04/01-4502296-droits-de-scolarite-eleves-le-quebec-deja-dans-les-premiers.php “Frè ekolaj ki wo: Quebec deja pami premye yo”, La Presse, 4 mas 2012.
  3. « -almost-free-remains -la-nòm-an-ewòp frè ekolaj Inivèsite - Prèske-gratis rete nòmal nan Ewòp". Devwa a. Aksede 25 fevriye 2013.
  4. Fulbright Program, “- argentina/ Edikasyon an Ajantin
  5. Jacques Rouillard , The tenacious myth of the folk society in the history of Quebec, Septentrion, 2023, paj 128.
  6. « -gel-comme-une-voie-vers-la-gratuite-scolaire.php Jèl la kòm yon wout pou edikasyon gratis”. La Presse, 8 fevriye 2013.
  7. Radio-Canada.ca, Zone Nouvelles-. "Quebec envite elèv yo pou yo diskite sou edikasyon gratis, pandan y ap elimine li  » Radyo -Kanada. 6 fevriye 2013
  8. Public Service Alliance of Canada - seksyon Quebec. Edikasyon gratis: enposib?

Gade tou

Bibliyografi

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.