Dwa fanm pou vote se yon pwodwi yon istwa long ki fè pati istwa kontanporen. Atravè mond lan, vòt fanm yo te vin gaye toupatou depi nan kòmansman 20yèm syèk la. Dwa kalifikasyon devlope an paralèl.

Depi 1893

Dwa vòt yo te akòde piti piti bay fanm nan majorite peyi yo depi nan kòmansman 20yèm syèk la (lis ki pa konplè apre 1940).

Eta prekisè

1893: Nouvèl Zeland adopte vòt inivèsèl, ki pèmèt fanm (ki gen ladan fanm Maori) vote nan eleksyon palmantè ane sa a. Sepandan, fanm Nouvèl Zeland yo te oblije rete tann jiska 1919 pou yo jwenn dwa pou yo kanpe kòm kandida.[1]

1901: Ostrali, apre inifikasyon ak endepandans li, pwolonje dwa pou vote ak elijiblite fanm yo[2], te deja jwenn nan Sid Ostrali, nan tout teritwa li yo (egzese pou premye fwa pou eleksyon federal yo nan 1902), eksepte nan Tasmania (1903). Sepandan, dwa sa a aplike sèlman pou fanm blan. Fanm aborijèn yo, an patikilye, yo eskli menm jan ak gason aborijèn yo19,20. Kat fanm te kanpe kòm kandida nan eleksyon federal Ostralyen yo nan 1903, men yo pa t eli youn20. Aborijèn yo te jwenn dwa sa a an 196221.

1906: Fenlann adopte vòt inivèsèl, san restriksyon seksyèl, sosyal oswa rasyal, pou eleksyon Palman an (ak kalifikasyon egal pou fanm ak gason), vòt inivèsèl yo te adopte tou an 1906 nan Nouvo Ebrid yo (id.) 22. Eleksyon lejislatif Finnish nan 1907 yo te premye nan mond lan kote fanm (diznèf nan nimewo) yo te eli.

Inisyativ entènasyonal

1904: kreyasyon Alyans Entènasyonal pou Suffraj Fanm yo, prezide pa feminis Ameriken Carrie Chapman Catt.[3]

1910: pandan dezyèm konferans entènasyonal fanm sosyalis nan vil Copenhagen, feminis Alman Clara Zetkin pwopoze kreyasyon "Jounen Entènasyonal Fanm", yon jou manifestasyon chak ane pou fè kanpay pou dwa pou vote, egalite ant sèks, ak sosyalis. Inisyativ sa a se nan orijin jounen entènasyonal dwa fanm yo, yon evènman ki fèt chak ane nan mwa mas.

Dezyèm Gè Mondyal la, Rezistans ak dwa fanm yo vote an Frans

Dezyèm Gè Mondyal la akselere deba sou vòt fanm an Frans. Se nan Rezistans Fransè a ke yon deba te fèt ant 1942 ak 1944 ant divès reprezantan mouvman, sendika, asosyasyon ak pati anba tè ki te fòme li. Jeneral de Gaulle te bay lansman deba a an 1942 lè, apre li te resevwa nan Lond pou premye fwa yon reprezantan mouvman Rezistans entèn yo, Christian Pineau, li te pwopoze yo yon premye plan yon pwojè politik. Dokiman sa a, ki rele Deklarasyon pou jounal anba tè, gen pwopozisyon pou bay fanm dwa vote men mezi a rete klè. Se vre wi afime ke: "osito ke lènmi an te chase soti nan teritwa a, gason ak fanm nan peyi nou an ap eli Asanble Nasyonal la ki pral deside souverennman sou desten yo nan Nasyon an".

Nan yon dezyèm etap, premye enstitisyon rezistan yo kòmanse deba sou pwopozisyon lidè Lafrans lib la. Nan Konsèy Nasyonal Rezistans la, opozisyon an nan reprezantan nan radikal yo reziste Paul Bastid anpeche pran desizyon. CNR te opere sou règ inanimite manm li yo pou adopte yon pwopozisyon. Le pli vit ke youn nan manm yo, nan ka sa a Bastid, te menase kite òganizasyon an si dwa pou yo vote pou fanm yo te adopte, CNR a pa t 'kapab sezi kesyon an ankò.[4]

Referans

  1. en) «  » [archive], sur NZ History.
  2. en-GB) Laura Smith-Spark, «  », BBC News,‎ 1er juin 2006 (lire en ligne [archive]). ↑ Revenir plus haut en :a et b (en) «  » [archive du février 2012], sur australia.gov.auRevenir plus haut en :a b c d e f g et h Eleni Varikas, «  », Le Monde-La Vie « L'atlas des périodiques », no 19,‎ 2017, p. 68-69. ↑ «  », Bulletin colonial, vol. 17, no 7,‎ 10 avril 1906, p. 206.
  3. Magazine Le Monde 2, 18-19 avril 2004, page 83.
  4. Simon Dell'Asino, «  », Bulletin de l'Institut Pierre Renouvin, no 45,‎ 29 mai 2017, p. 137–149 (ISSN 1276-8944, lire en ligne [archive], consulté le 2 août 2017).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.