Òganizasyon Entènasyonal Travay (OIT) se yon ajans espesyalize depi 1946 nan ONU. Deviz li a, (la) si vis pacem, cole justitiam (« si ou vle lapè, kiltive jistis »), se grave nan wòch lokal li a[1]. Biwo Entènasyonal Travay (OIT) se Sekretarya pèmanan OIT[2].

Misyon li se reyini gouvènman, anplwayè ak travayè eta manm li yo nan kad yon enstitisyon tripati, nan lide pou yon aksyon ansanm pou ankouraje dwa travay, ankouraje kreyasyon travay desan. , devlope pwoteksyon sosyal ak ranfòse dyalòg sosyal nan domèn travay[3].

Li te fonde nan , apre Premye Gè Mondyal la, pou « swiv yon vizyon ki baze sou prensip ke pa kapab genyen yon lapè inivèsèl ak lapè dirab san tretman desan travayè yo » [4]. An 1946, OIT te vin premye ajans espesyalize Nasyonzini. An 2022, Òganizasyon an reyini 187 Eta Manb yo. Katye jeneral li yo sitiye nan Jenèv, nan Swis. Direktè jeneral li a, apre Wayòm Britanik Guy Ryder (2012-2022), depi Togolais Gilbert F . Houngbo. Òganizasyon an te distenge an 1969 pa prim Nobel Peace Prize.

Istwa

Deskripsyon yon politik entènasyonal travay anvan 1914

Konferans Bèlen (1890)

Premye "konferans entènasyonal konsènan règleman travay nan etablisman endistriyèl ak nan min yo" te fèt nan Bèlen soti 15 pou rive , sou envitasyon an. Anperè Wilhelm II ak apwobasyon Pap Leo XIII. Li rasanble “prensipal eta endistriyèl Ewòp” (Almay, Otrich-Ongri, Bèljik, Danmak, Espay, Frans, Gran Bretay, Itali, Leksembourg, Netherlands, Pòtigal, Syèd-Nòvèj, Swis), eksepte Larisi.

Konferans lan te adopte plizyè rekòmandasyon konsènan travay nan min, travay dimanch ak kondisyon travay timoun, adolesan ak fanm. Li rekòmande pou egzekisyon mezi sa yo « sipèvize pa yon kantite sifizan fonksyonè sivil ki kalifye espesyal, nonmen pa gouvènman an » ak « endepandan de patwon yo, osi byen ke travayè yo » (enspektè yo nan travay la). Li envite tou Eta k ap patisipe yo pou yo fè echanj youn ak lòt "rapò anyèl" ofisyèl sa yo, "deklarasyon estatistik" ak "preskripsyon yo bay pa mwayen lejislatif oswa administratif" nan domèn travay la.

Biwo Entènasyonal Bâle an 1901

Asanble konstititif Asosyasyon Entènasyonal pou Pwoteksyon Legal Travayè yo (AIPLT oswa APLT) te fèt nan Bâle 27 ak . Sekretarya AIPLT la se Biwo Travay Entènasyonal la, ki gen katye jeneral tou nan Basel. Si asosyasyon an gen pou objaktif pou rasanble sipòtè pwoteksyon legal travayè yo pou ankouraje lèt la, biwo a prezante tèt li kòm yon òganizasyon prive endepandan ki gen yon nati syantifik.

Se sou inisyativ AIPLT ki te siyen de premye konvansyon entènasyonal travay yo nan Bèn, nan , youn sou entèdiksyon sou travay lannwit fanm nan endistri a, lòt la sou entèdiksyon an sou itilizasyon fosfò blan nan endistri match la. Premye a siyen pa Almay, Otrich-Ongri, Bèljik, Denmark, Espay, Lafrans, Grann Bretay, Itali, Liksanbou, Netherlands, Pòtigal, Syèd ak Swis. Dezyèm lan pote sèlman sèt siyati, sa yo ki nan Almay, Denmark, Lafrans, Itali, Liksanbou, Netherlands ak Swis.

Kreyasyon ak devlopman OIT

Sekretè Konferans Entènasyonal Travay la, Washington, D.C. (Novanm 1919).
Kyè Jeneral OIT soti 1926 rive 1975, ki te vin tounen Sant William-Rappard an 1977.
Katye jeneral OIT la nan Jenèv, inogire an 1975.

An 1919, eta ki te siyen Trete Vèsay te kreye Òganizasyon Entènasyonal Travay (OIT), ansanm ak Lig Nasyon yo.

Ak rezolisyon premye konfli mondyal, anpil moun okouran de lefèt ke gen kondisyon travay ki enplike enjistis, mizè ak privasyon pou anpil moun, sa ki lakòz mekontantman sa yo ke lapè ak amoni inivèsèl yo an danje} [5]. Arthur Fontaine - youn nan editè pati XIII ki te pèmèt kreyasyon enstitisyon an[6] – kòmanse konstitisyon li nan afime ke « yon lapè inivèsèl e dirab kapab sèlman fonde sou baz jistis sosyal » [7].

An 1926, nouvo òganizasyon an te deplase nan Sant William Rappard, nan Genèv.

An 1927, OIT te mete sou ajanda a pou douzyèm sesyon li te pwograme pou 1929 kesyon travay obligatwa, enstitisyonèl depi 1917 nan koloni Bèlj yo[8]. Politisyen yo te mande yon misyon pou jwenn enfòmasyon an Bèljik an 1930, yon konfli ki te repete anpil nan jounal La Libre Belgique[9], nan patikilyèman nan plantasyon kafe Kongolè.

Nan dat , Konferans Jeneral Oganizasyon Entènasyonal Travay la, ki te reyini nan Philadelphia, te adopte Deklarasyon Philadelphia. Pami enstitisyon Lig Nasyon yo (SDN), OIT se sèl òganizasyon ki siviv disparisyon li an 1946 (plizyè ajans Nasyonzini yo enspire dirèkteman nan seksyon Lig Nasyon yo). OIT vin tounen yon ajans espesyalize nan Nasyonzini (ONU). Avèk yon estrikti inik tripati, li rasanble reprezantan gouvènman yo, anplwayè yo ak travayè yo sou yon baz egal pou diskite sou pwoblèm ki gen rapò ak travay ak politik sosyal. Sekretarya Òganizasyon an, Biwo Entènasyonal Travay (ILO), gen biwo santral li nan Genèv nan Swis e li opere biwo tèren yo nan plis pase 40 peyi. An 1946, Tribinal Administratif Oganizasyon Entènasyonal Travay (ILOAT), ki te etabli an 1927, te transfere nan OIT. Se tribunal administratif la devan kote anplwaye ak anplwayè organizasyon entènasyonal rezoud diskisyon yo.

Apre lagè, Victor Martin (1912-1989), sosyològ Bèlj la ak konbatan rezistans ki an 1943 an kachèt apwoche kan Auschwitz ak Sosnowiec geto pou jwenn plis enfòmasyon sou li. wòl reyèl, rantre nan OIT epi li te travay la jiskaske li pran retrèt li.

An 1969, nan okazyon senkantyèm anivèsè li, OIT te resevwa Pri Nobel pou lapè.

Nan dat , OIT te kreye yon Komisyon Mondyal sou dimansyon sosyal mondyalizasyon. Òganizasyon endepandan sa a gen pou objaktif pou deplase deba a soti nan tèren konfwontasyon an nan tèren dyalòg e konsa mete fondasyon yo pou aksyon pou asire ke globalizasyon an benefisye plis moun.

Nan dat , OIT te adopte nouvo deklarasyon lafwa li an inanim[10], « Deklarasyon sou jistis sosyal pou yon globalizasyon san patipri »[11].

Depi 2016, OIT te gen 187 Eta manm apre admisyon Wayòm Tonga[12].

Nan dat 11 novanm 2023, Konsèy Gouvènman OIT la te remèt Tribinal Entènasyonal Jistis la pou premye fwa nan listwa l pou l te ka deside sou aplikasyon Konvansyon No 87 la ak lyen li genyen ak egzèsis la. dwa pou fè grèv[13] ,[14].

Piblikasyon ak done OIT

Rapò, envestigasyon ak rezolisyon

OIT la konstitye yon obsèvatwa entènasyonal enkonparab pou tout pwoblèm ki gen rapò ak mond travay la.

Estatistik

 • ILOSTAT[15] bay estatistik anyèl ak sou-anyèl sou mache travay sou plis pase 100 endikatè ki kouvri 230 peyi, rejyon ak teritwa.
 • LABORSTA[16]: prezante prensipal estatistik travay ofisyèl yo pou plis pase 200 peyi soti nan 1969 rive 2008. Pa mete ajou ankò, li piti piti ranplase pa ILOSTAT.
 • ICMT[17]: endikatè kle mache travay yo: yo dekri an detay kantite ak bon jan kalite travay nan mond lan dapre 20 endikatè. Yo kouvri aspè quantitative (tankou to aktivite, travay, inaktivite, elastisite travay, sektè aktivite, pwodiktivite travay ak chomaj) ak aspè kalitatif (tankou lè travay, salè, sitiyasyon travay, dire chomaj ak lòt).
 • Ankèt sou fòs travay[18]: sa a se yon sondaj estanda ki baze sou kay yo epi ki prezante estatistik ki gen rapò ak travay. .

Baz done

 • NORMLEX[19]: baz done trè konplè ki konpile enfòmasyon sou estanda travay entènasyonal yo epi li bay aksè gratis a dènye enfòmasyon sou estanda travay entènasyonal yo ansanm ak lejislasyon nasyonal travay ak sekirite sosyal.
 • NATLEX[20]: baz done sou travay nasyonal, sekirite sosyal ak dwa moun. Dosye nan NATLEX genyen (an angle/franse/panyòl) rezime lejislatif ak enfòmasyon bibliyografik. Sa yo klase pa sijè ak endis ak mo kle. Lè sa posib, tèks konplè lwa ki nan lis la oswa yon sous elektwonik ki enpòtan yo annèks nan anrejistreman an.
 • EPLEX[21]: baz done sou lejislasyon pwoteksyon travay. Li bay enfòmasyon sou lejislasyon ki gouvène revokasyon nan plis pase 85 peyi. Baz la estriktire alantou 50 varyab ki kouvri tèm kle yo nan jaden an. Li mete ajou chak ane pou pèmèt analiz chanjman lejislatif yo sou tan, pa tèm ak pa peyi.
 • CISDOC[22]: baz done bibliyografik ki gen apeprè 70,000 rapò sou dokiman ki gen rapò ak aksidan travay, maladi travay tou. kòm fason pou anpeche yo: Lwa ak règleman, fèy done sekirite chimik, materyèl fòmasyon, estanda ak atik peryodik.
 • LABORDOC[23]: baz done bibliyotèk OIT ki genyen referans ak aksè sou entènèt nan dokiman atravè mond lan sou mond travay la. Dokiman sa yo adrese tout aspè travay ak mwayen pou viv dirab, ansanm ak aspè devlopman ekonomik ak sosyal, dwa moun ak chanjman teknolojik ki gen rapò ak travay. Sa aDokiman yo disponib nan bibliyotèk OIT nan Jenèv ak nan plizyè bibliyotèk OIT atravè mond lan.
 • ISCO: baz done sou metye ak pwofesyon atravè lemond.

Òganizasyon

Kompons fransè yo te pibliye nan okazyon kongrè 1930 la nan Pari.

Konferans Entènasyonal Travay la reyini yon fwa pa ane elektè OIT (reprezantan gouvènman, travayè ak patwon) epi li gide travay Òganizasyon an. Li adopte nouvo estanda travay entènasyonal yo epi li detèmine pwogram ak bidjè Òganizasyon an. Ant de sesyon Konferans lan, Kowouvènman an – ki konpoze de 28 manm gouvènman, 14 manm patwon ak 14 manm travayè – dirije aktivite OIT la. An 2014, OIT te gen yon bidjè anviwon 800 milyon dola, pou anviwon 2 700 anplwaye[24].

Biwo Konseye Juridik la pwoteje enterè legal OIT la lè li bay Direktè Jeneral la, Biwo a ak direktè OIT yo konsèy.

Estanda ak deklarasyon ki gen rapò ak prensip fondamantal ak dwa nan travay

Kounye a genyen 189 Konvansyon ak 202 Rekòmandasyon, kèk ladan yo ki remonte nan kreyasyon OIT an 1919.

Kolèj santral OIT la te dekri konvansyon ki adrese pwoblèm yo konsidere kòm prensip ak dwa fondamantal nan travay yo kòm fondamantal:

 1. sendika libète ak rekonesans efikas dwa pou negosyasyon kolektif;
 2. eliminasyon fòse oswa travay obligatwa (ak eksepsyon de « sèvis militè, [nan] travay prizon anba sipèvizyon apwopriye ak [nan] ka fòs majeures tankou lagè, dife oswa tranblemanntè » [25]);
 3. abolisyon efikas travay timoun: OIT te etabli yon Pwogram Entènasyonal pou Abolisyon Travay Timoun;
 4. amelyorasyon nan kondisyon travay;
 5. eliminasyon diskriminasyon nan travay ak okipasyon.

Prensip sa yo tabli tou nan Deklarasyon OIT sou Prensip Fondamantal ak Dwa nan Travay 1998.

Konvansyon

Konvansyon Fondamantal

Uit konvansyon fondamantal yo se:

 • konvansyon (no 87) sou libète asosyasyon ak pwoteksyon dwa pou òganize (1948);
 • konvansyon (no 98) sou dwa pou òganize ak negosyasyon kolektif (1949) ;
 • konvansyon (no 29) sou travay fòse (1930);
 • konvansyon (no 105) sou abolisyon travay fòse (1957);
 • konvansyon (no 138) sou laj minimòm (1973);
 • konvansyon (no 182) sou pi move fòm travay timoun yo (1999) ;
 • konvansyon (no 100) sou salè egal (1951);
 • konvansyon (no 111) konsènan diskriminasyon (travay ak pwofesyon) (1958) .

Konvansyon priyorite

Kolèj santral OIT la te deziyen tou kat lòt Konvansyon kòm enstriman priyorite, pou ankouraje eta manm yo ratifye yo akoz enpòtans yo genyen pou fonksyone sistèm estanda travay entènasyonal yo. Kat konvansyon priyorite yo se jan sa a:

 • konvansyon (no 81) sou enspeksyon travay (1947);
 • konvansyon (no 129) sou enspeksyon travay (agrikilti) (1969 ) ;
 • konvansyon (no 144) sou konsiltasyon tripati ki gen rapò ak estanda travay entènasyonal yo (1976) ;
 • konvansyon (no 122) sou politik travay (1964).

Rekòmandasyon Konferans Entènasyonal Travay la adopte

Manadjè Jeneral

 • Drapeau de la France Albert Thomas: 1920-1932
 • Drapo Wayòm Ini Harold Butler: 1932-1939
 • Drapo Etazini John Winant: 1939-1941
 • Drapo Iland Edward Phelan: 1941-1948
 • Drapo Etazini David Morse: 1948-1970
 • Drapo Wayòm Ini Wilfred Jenks: 1970-1973
 • Drapeau de la France Francis Blanchard: 1974-1989
 • Drapo Bèljik Michel Hansenne: 1989-1999
 • Drapo Chili Juan Somavía: 1999-2012
 • Drapo Wayòm Ini Guy Ryder: 2012-2022[26]
 • Drapo Togo Gilbert Houngbo: depi 1e Oktòb 2022

Prezidan konsèy administrasyon an

Yo eli pou yon manda renouvlab pou yon ane. Arthur Fontaine, prezidan fondatè, te rete jiska lanmò li an 1931.

OIT ak travay timoun

Nesesite pou pwoteje travayè yo an jeneral ak travayè minè yo an patikilye te lakòz adopsyon plizyè sa yo rele konvansyon travay. Konvansyon sa yo se travay OIT, yon kò espesyalize Nasyonzini atravè OIT. Òganizasyon sa a te pwodwi tèks ki konstitye enstriman legal pwoteksyon pou gouvène travay minè yo. Youn nan konvansyon sa yo, C 182, gen kèk enpòtans.

Konvansyon ki gen rapò ak travay minè yo

Pami konvansyon sa yo, sa ki konsène travay minè yo genyen : konvansyon no 6 ki rele “konvansyon sou travay lannwit timoun yo” nan ane 1919, ki te mete an vigè . Li gen pou objaktif pou kontwole travay lannwit pa timoun nan endistri. Objektif prensipal li se etabli an prensip entèdiksyon pou timoun travay lannwit. Kod travay 1995 la pran mezi sa a. Sepandan, pwoteksyon redwi nan limit ki pèmèt eksepsyon nan prensip sa a.

Lè sa a, konvansyon no 138 nan 1973 te rele "konvansyon laj minimòm". Li te antre an vigè nan . Konvansyon sa a rekòmande yon laj minimòm pou admisyon nan travay. Li reflete dezi kominote entènasyonal la pou estandadize ba laj minimòm pou admisyon nan travay. Sa a se yon mezi pou entèdi travay yon moun ki poko gen 14 an.

Konvansyon no 29 sou travay fòse aplikab tou pou travay minè yo nan limit ke Deklarasyon Inivèsèl Dwa Moun 1948 entèdi esklavaj.e pou nenpòt moun. Atravè aplikasyon estanda sa a, minè yo ta dwe an prensip egzante de pratik ki retire yo nan travay.

Konvansyon C 138, ansanm ak sa ki sou pi move fòm travay timoun yo, C 182, oblije Eta yo fikse yon laj minimòm pou admisyon timoun yo nan travay ak yon laj pou konplete edikasyon obligatwa.

OIT te fè batay la kont travay ilegal tou "cheval batay". Travay ilegal minè yo fè pati batay li tou. Me i devret ganny note ki dan promulgasyon son konvansyon, ILO les latitid bann Leta ki sinyater pou defini zot metod laplikasyon lo baz serten rekomandasyon. Pami konvansyon OIT yo, C 182 te fèt nan yon kontèks patikilye e sanble li te eritye yon sèten enpòtans.

Nòt ak referans

 1. « 100 ane nan batay pou jistis sosyal », sur ilo.org,
 2. « Fonksyonman OIT »
 3. Definisyon nan paj lakay ofisyèl franse. -Sit ki pale nan OIT la.
 4. OIT sit entènèt.
 5. « Origins and history ».
 6. Michel Cointepas, Arthur Fontaine, 1860-1931: yon refòmatè, pasifis ak patwon nan tèt Twazyèm Repiblik la' ', Presses Universitaires de Rennes, 2008, p. 255.
 7. Origines et histoire OIT la.
 8. Bita Lihun Nzundu. Augustin, Misyon Katolik ak Pwotestan ki fè fas a kolonyalis ak aspirasyon pèp endijèn yo pou otonomi ak endepandans politik nan Kongo Bèlj la, Edisyon Gregorian Biblical BookShop, 2012.
 9. Jacques Vanderlinden, ' 'Pierre. Ryckmans 1891-1959: Colonizing with Honor, Éditions De Boeck Supérieur, 1994, p. 308.
 10. Dapre Sekretè Jeneral li a nan preambule deklarasyon sa a.
 11. (en) « Deklarasyon OIT sou jistis sosyal pou yon globalizasyon san patipri », Internal òganizasyonrnationale du travail, .
 12. « Wayòm Tonga vin 187e Eta Manb OIT », sur ilo.org, .
 13. « Nan direksyon yon dwa entènasyonal pou fè grèv? », Le Monde Diplomatique,
 14. « ILO refere diskisyon sou dwa pou fè grèv bay Tribinal Jistis Entènasyonal »,
 15. .
 16. .
 17. .
 18. .
 19. .
 20. .
 21. .
 22. .
 23. .
 24. « ONU: OIT, yon òganizasyon vreman triparti (3/7) », .
 25. OIT. Fèy enfòmasyon sou OIT. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---webdev /documents/publication/wcms_082362.pdf.
 26. Guy Ryder.

Apendis

Sou lòt pwojè yo :

Bibliyografi

 • Sandrine Kott, “Jistis sosyal nan yon mond mondyal. Òganizasyon Entènasyonal Travay la, (1919-2019)", Mouvman Sosyal n°263, 2018/2, p. 3-14.

Lyen ekstèn

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.