Yin-thu-nì-sî-â Khiung-fò-koet
Republik Indonesia
Yin-nì khì
koet-khì
Yin-nì koet-fî
koet-fî
Kiet-ngièn: Bhinneka Tunggal Ika
"Tô-yong-sin chûng ke thòn-kiet"
Koet-kô: Indonesia Raya
"Ví-thai ke Yin-nì"
Sú-tû
lâu chui-thai sàng-sṳ
Jakarta
Kôn-fông ngî-ngièn Yin-nì-ngî
Sṳ̀n-ngin ke kok-kâ ngî-ngièn Yin-nì-ngî
Chṳn-fú tân-yit-chṳ, chúng-thúng-chṳ, khiung-fò-koet
 chúng-thúng
Joko Widodo
 fu-chúng-thúng
Ma'ruf Amin
 Ngìn-mìn Thoi-péu Fi-ngi ngi-chóng
Puan Maharani
 Chui-kô fap-kôn
Muhammad Syarifuddin
Li̍p-fap kî-koân Ngìn-mìn Hia̍p-sông Fi-ngi
 Song-ngi-yen
Thi-fông Thoi-péu Lî-sṳ-fi
 Ha-ngi-yen
Ngìn-mìn Thoi-péu Fi-ngi
Mien-chit
 Chúng-khiung
1,904,569 km2 (735,358 sq mi) (thi 14 miàng)
 súi-vet (%)
4.85
Ngìn-khiéu
 2020-ngièn kû-kie
270,203,917 (thi 4 miàng)
 Me̍t-thu
141/km2 (365.2/sq mi) (thi 88 miàng)
GDP (PPP) 2021-ngièn kû-kie
 Chúng-khiung
Increase$3.530 van-yi (thi 7 miàng)
 Phìn-kiûn
Increase$12,967 (thi 96 miàng)
GDP (miàng-ngi) 2021-ngièn kû-kie
 Chúng-khiung
Increase$1.150 van-yi (thi 16 miàng)
 Phìn-kiûn
Increase$4,224 (thi 104 miàng)
Gini (2019-ngièn) Negative increase 38.2
chûng
HDI (2019-ngièn) Increase 0.718
 · thi 107 miàng
Chhièn Yin-nì rupiah (Rp) (IDR)
Sṳ̀-khî UTC+7 ~ +9
Sṳ̀-kiên kiet-sṳt DD/MM/YYYY
Kâ-yung thien-ngièn 220 V–50 Hz
Khôi-chhâ fông-hiong chó
Thien-fa khî-ho +62
ISO 3166 thoi-ho ID
Táng-kip Mióng-vet .id

Yin-thu-nì-sî-â Khiung-fò-koet (印度尼西亞共和國, Yin-nì-ngî: Republik Indonesia), kién-chhṳ̂n Yin-nì (印尼), he Tûng-nàm-â koet-kâ chṳ̂-yit. Yin-nì he Tûng-nàm-â tung-hia̍p ke chhong-sṳ́-koet chṳ̂-yit, ya-he sṳ-kie chui-thai ke khiùn-tó koet-kâ.


This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.