Yùn-lìm-yen

Yùn-lìm-yen he Thòi-vân sî-phu ke yit-ke yen.

Li̍t-sṳ́

Hàng-Chṳn khî-va̍k

Kau-yuk

Kîn-chi

Kâu-thûng

Vùn-fa lâu Fûng-kín-khî

Chṳn-chhṳ

Chhâm-kháu Vùn-hien

Ngoi-phu Lièn-kiet

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.