Yòng-mòi-sṳ

Yông-muì-sṳ fe̍t-tsá Yòng-môi-sṳ (楊梅市 ) he Thòi-vân Thò-yèn-yen sî-phu ke yit-ke sṳ.

Li̍t-sṳ́

Thi-lî

Hàng-tsṳn khî-va̍k

Kau-yuk

Kîn-tsi

Kâu-thûng

Vùn-fa lâu fûng-kín khî

Tsṳn-tshṳ

Tshâm-kháu vùn-hien

Ngoi-phu lièn-kiet

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.