Li̍t-sṳ́

Lui-phe̍t

Thi-lî fûn-phu

Fông-ngièn

Ngî-yîm

Vùn-fap

Kî-pún Chhṳ̀-ki

Chu-sṳt

Chhâm-siòng

Ngoi-phu Lièn-kiet

Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Yîn-ngî Wikipedia
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.