Virgin Khiùn-tó
Virgin Islands
Yîn-koet ke hói-ngoi liâng-thú
Virgin Khiùn-tó ke khì
khì
Virgin Khiùn-tó ke kôn-fông yin-chông
vùn-chông
Kiet-ngièn: 
Vigilate
"pó-chhṳ̀ kín-kok"
Siung-kô: God Save the King
"Song-ti pó-yu koet-vòng"
Thi-khî siung-kô: Oh, Beautiful Virgin Islands
"Ô, mî-li ke Virgin Khiùn-tó"
Chú-khièn koet-kâ Yîn-koet
Sú-fú
lâu chui-thai sàng-sṳ
Road Town
Kôn-fông ngî-ngièn Yîn-ngî
Chṳn-fú ngi-fi-chṳ, kiûn-chú li̍p-hien, khièn-li̍t piong-hâ
 koet-vòng
Charles 3-sṳ
 chúng-tuk
John Rankin
 fu-chúng-tuk
David Archer
 sú-siong
Natalio Wheatley
Li̍p-fap kî-koân Ngi-fi
Mien-chit
 Chúng-khiung
153 km2 (59 sq mi)
 Súi-vet (%)
1.6
Ngìn-khiéu
 2019-ngièn kû-kie
30,030 (thi 222 miàng)
 Me̍t-thu
260/km2 (673.4/sq mi) (thi 68 miàng)
GDP (PPP) 2017-ngièn kû-kie
 Chúng-khiung
$500 pak-van
 Phìn-kiûn
$34,200
GDP (miàng-ngi) 2017-ngièn kû-kie
 Chúng-khiung
$1,027,000,000
Chhièn Mî-kîm (US$) (USD)
Sṳ̀-khî UTC-4:00 (AST)
Sṳ̀-kiên kiet-sṳt dd/mm/yyyy
Khôi-chhâ fông-hiong chó
Thien-fa khî-ho +1-284
ISO 3166 thoi-ho VG
Táng-kip Mióng-vet .vg

Yîn-koet liâng Virgin Khiùn-tó (Yîn-ngî: British Virgin Islands) he Yîn-koet chhai Pet Mî-chû ke yit chak hói-ngoi liâng-thi.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.