Wikimedia Incubator, Hon-ngî yîm-yi̍t Vì-kî Phu-lón-chhòng (維基孵卵場), he Wikipedia ke yit-chak chí-moi kie-va̍k, yung khiung-yong ke MediaWiki ngiôn-thí, ya he Wikimedia miàng-hâ ke yit-chak wiki kie-va̍k.

Wikimedia Incubator chhai 2006-ngièn 6-ngie̍t kien-li̍p, Wikimedia cho khì ke muk-tit he sṳ-ngiam cho sîn ngî-ngièn wiki kie-va̍k ke khó-nèn-sin. Kîm-ha Hak-kâ-ngî ke wiktionary chhai liá-têu sṳ-ngiam.

Ngoi-pu lièn-kiet

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.