Wikimedia.
Wikimedia chúng-phu.

Wiki Mòi-thí Kî-kîm-fi (Yîn-ngî: Wikimedia Foundation, Inc.), kién-chhṳ̂n Wiki Mòi-thí (Wikimedia), he fu-chit Wikipedia, Wiktionary, Wikiquote, Wikibooks, Wikisource, Wikispecies, Wikinews, Wikivoyage lâu Wikimedia Commons hong muk-tit Fî-yàng-li chû-chṳt, chhai Mî-koet Florida chu-chhak. Kì he yù Bomis Kûng-sṳ̂ ke sú sit chṳp hàng kônJimmy Wales chhai 2003-ngièn 6-ngie̍t 20-ngit chang-sṳt siên-pu sṳ̀n-li̍p ke. "Wikimedia" (khì-chûng Wiki chṳ́ WikiWiki, Media vì mòi-thí) ke miàng-chhṳ̂n chui-chó yù Sheldon Rampton chhai Wiki-EN-l yù khien lie̍t-péu sông thì-chhut, Daniel Mayer chet sú siên chhí-tet liáu wikimedia.org ke vet miàng.

Kî-kîm-fi muk-phiêu

Wikimedia chí-moi hong-muk

Thi-fông fûn fi

Chhùng-yeu sṳ-khien

Lî-sṳ-fi

Chhâm-kien

Chhâm-kháu vùn-hien

Ngoi-phu lièn-chiap

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.