Wikimania he Wikimedia phan ke yit-chak fi-ngi, chhṳ 2005-ngièn khôi-sṳ́ yit ngièn khôi yit fi, yung lòi ngiong wiki-ló kâu-liù wiki kie-va̍k ke kî-su̍t, vùn-fa lâu nui-yùng tén-tén.

Ngoi-pu lièn-kiet

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.