Wikidata, Hon-ngî yîm-yi̍t Vì-kî Sṳ-kí (維基數據), he Wikipedia ke yit-chak chí-moi kie-va̍k, yung khiung-yong ke MediaWiki ngiôn-thí, ya he Wikimedia miàng-hâ ke yit-chak wiki kie-va̍k.

Wikidata chhai 2012-ngièn 10-ngie̍t 30-ngit kien-li̍p, Wikimedia chiông só-yû wiki kie-va̍k tú ke chṳ̂-sin thúng-yit piong chhai liá-têu.

Ngoi-pu lièn-kiet

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.