Vùn-lòi Darussalam Koet
Negara Brunei Darussalam
Vùn-lòi khì
koet-khì
Vùn-lòi koet-fî
koet-fî
Kiet-ngièn: Sentiasa membuat kebajikan dengan petunjuk Allah
"Yún-yén fu̍k-chhiùng Allah ke chṳ́-yîn"
Koet-kô: Allah Peliharakan Sultan
"Allah pó-yu sultan"
Sú-tû
lâu chui-thai sàng-sṳ
Bandar Seri Begawan
Kôn-fông ngî-ngièn Mâ-lòi-ngî
Chṳn-fú tân-yit-chṳ, Yî-sṳ̂-làn-koet, chhie̍t-tui kiûn-chú-chṳ
 Sultan & Yang di-Pertuan Negara, sú-siong
Hassanal Bolkiah
 thai-chṳ́ & chui-kô thai-chhṳ̀n
Al-Muhtadee Billah
Li̍p-fap kî-koân Li̍p-fap-fi
Mien-chit
 Chúng-khiung
5,765 km2 (2,226 sq mi) (thi 164 miàng)
 súi-vet (%)
8.6
Ngìn-khiéu
 2020-ngièn kû-kie
460,345 (thi 175 miàng)
 2016-ngièn phú-chhà
417,256
 Me̍t-thu
72.11/km2 (186.8/sq mi) (thi 134 miàng)
GDP (PPP) 2019-ngièn kû-kie
 Chúng-khiung
$36.854 sṳ̍p-yi (thi 125 miàng)
 Phìn-kiûn
$85,011 (thi 5 miàng)
GDP (miàng-ngi) 2019-ngièn kû-kie
 Chúng-khiung
$13.325 sṳ̍p-yi (thi 124 miàng)
 Phìn-kiûn
$30,290 (thi 29 miàng)
HDI (2019-ngièn) Decrease 0.838
tông kô · thi 47 miàng
Chhièn Brunei dollar (BND)
Sṳ̀-khî UTC+8 (BNT)
Kâ-yung thien-ngièn 240 V–50 Hz
Khôi-chhâ fông-hiong chó
Thien-fa khî-ho +673
ISO 3166 thoi-ho BN
Táng-kip Mióng-vet .bn

Vùn-lòi he Yî-sṳ̂-làn-kau Kiûn-chú koet he sṳ̀n-sán Sa̍k-yù ke koet-kâ, kîn-chi fî-sòng hó só-yî su-tó yù-hak hí-oi, vi-é chhai Borneo pet-ngan, Nàm Chûng-koet Hói nàm-ngan, Â-chû tûng-nàm phu. Cháng-ke koet-thú pûn Mâ-lòi-sî-â só fûn-kot, fàn-lau.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.