Vì-liùng-vuk

Vì-liùng-vuk, me ôn-to vì-vuk lâu chón-liùng-vuk, he yit chúng Hak-kâ chhòn-thúng ke mìn-kî kien-chuk-vu̍t.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.