Turks lâu Caicos Khiùn-tó
Turks and Caicos Islands
Yîn-koet ke hói-ngoi liâng-thú
Turks lâu Caicos Khiùn-tó ke khì
khì
Turks lâu Caicos Khiùn-tó ke kôn-fông yin-chông
vùn-chông
Siung-kô: God Save the King
"Song-ti pó-yu koet-vòng"
Mìn-chhu̍k siung-kô: This Land of Ours
"Liá-ke thú-thi he ngài-tén ke"
Chú-khièn koet-kâ Yîn-koet
Sú-fú Cockburn Town
Chui-thai sàng-sṳ Providenciales
Kôn-fông ngî-ngièn Yîn-ngî
Chṳn-fú kiûn-chú li̍p-hien, khièn-li̍t piong-hâ
 koet-vòng
Charles 3-sṳ
 chúng-tuk
Nigel Dakin
 fu-chúng-tuk
Anya Williams
 sú-siong
Washington Misick
Li̍p-fap kî-koân Ngi-fi
Mien-chit
 Chúng-khiung
948 km2 (366 sq mi)
Ngìn-khiéu
 2020-ngièn kû-kie
42,953 (thi 215 miàng)
GDP (miàng-ngi) 2020-ngièn kû-kie
 Chúng-khiung
$924,583,000
Chhièn Mî-kîm (US$) (USD)
Sṳ̀-khî UTC-05:00 (EST)
  Ha-kui (DST)
UTC-04:00 (EDT)
Sṳ̀-kiên kiet-sṳt dd/mm/yyyy
Khôi-chhâ fông-hiong chó
Thien-fa khî-ho +1-649
ISO 3166 thoi-ho TC
Táng-kip Mióng-vet .tc

Turks lâu Caicos Khiùn-tó he Yîn-koet chhai Pet Mî-chû ke yit chak hói-ngoi liâng-thi.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.