Thai-hòn Mìn-koet
대한민국
Hòn-koet khì
koet-khì
Hòn-koet koet-fî
koet-fî
Kiet-ngièn: 홍익인간
"Sṳ́ ngìn-kiên su-yit"
Koet-kô: 애국가
"Oi-koet-kô"
Sú-tû
lâu chui-thai sàng-sṳ
Seoul
Kôn-fông ngî-ngièn Hòn-koet-ngî
Chṳn-fú tân-yit-chṳ, chúng-thúng-chṳ, khiung-fò-koet
 chúng-thúng
Moon Jae-in
 chúng-lî
Kim Boo-kyum
 Koet-fi ngi-chóng
Park Byeong-seug
 Thai-fap-yen yen-chóng
Kim Myeong-soo
 Hien-fap Chhài-phan-só só-chóng
Yoo Nam-seok
Li̍p-fap kî-koân Koet-fi
Mien-chit
 Chúng-khiung
100,363 km2 (38,750 sq mi) (thi 107 miàng)
 súi-vet (%)
0.3
Ngìn-khiéu
 2019-ngièn kû-kie
Neutral increase 51,709,098 (thi 27 miàng)
 Me̍t-thu
507/km2 (1,313.1/sq mi) (thi 13 miàng)
GDP (PPP) 2021-ngièn kû-kie
 Chúng-khiung
Increase $2.436 van-yi (thi 14 miàng)
 Phìn-kiûn
Increase $47,027 (thi 28 miàng)
GDP (miàng-ngi) 2021-ngièn kû-kie
 Chúng-khiung
Increase $1.806 van-yi (thi 10 miàng)
 Phìn-kiûn
Increase $34,866 (thi 28 miàng)
Gini (2018-ngièn) Positive decrease 34.5
chûng
HDI (2019-ngièn) Increase 0.916
tông kô · thi 23 miàng
Chhièn Thai-hòn Mìn-koet won (₩) (KRW)
Sṳ̀-khî UTC+9 (KST)
Sṳ̀-kiên kiet-sṳt yyyy m d
yyyy. m. d. (CE)
Kâ-yung thien-ngièn 220 V–60 Hz
Khôi-chhâ fông-hiong yu
Thien-fa khî-ho +82
ISO 3166 thoi-ho KR
Táng-kip Mióng-vet .kr
.한국

Thai-hòn Mìn-koet (Hòn-koet-ngî: 대한민국/大韓民國), kién-chhṳ̂n Hòn-koet, he Â-chû yit-ke koet-kâ.

Hàng-chṳn kón-khî

Thi̍t-phe̍t-sṳ yù 1 chak:

Kóng-vet-sṳ yù 6 chak:

Thi̍t-phe̍t Chhṳ-chhṳ-sṳ yù 1 chak:

Tho yù 8 chak:

Thi̍t-phe̍t Chhṳ-chhṳ-tho yù 1 chak:


This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.