Ngi̍t-pún thúng-tshṳ sṳ̀-thoi

Ngi̍t-pún thúng-tshṳ sṳ̀-thoi he 1895-ngièn tsṳ 1945-ngièn tsṳ̂-kiên Thòi-vân pûn Ngi̍t-pún tshṳ̍t-mìn kón-hot ke sṳ̀-khì. Ngi̍t-pún thúng-tshṳ sṳ̀-khì tshûng-mân Ngi̍t-pún Ti-koet tsú-ngi tshṳ̍t-mìn tsṳn-tshet lî-lun khi̍p Ngi̍t-pún tshṳ̍t-mìn tsṳn-tshet ke fa̍t-thung hìn-thai. Ngièn-tset song, yù kôn-fông vì Ngi̍t-pún tsṳ̂-pún-kâ liòng-sṳ̂n thin-tso kok-tsúng kûi-tset, pet-sṳ́ Thòi-vân thì-kiûng tsṳ̂-ngièn, vu̍t-sán, lò-li̍t khi̍p fu̍k-vu. Tshai koet-kâ fat-tsán thin-vi song, Ngi̍t-pún tsiông Thòi-vân tsok-vì tsṳ̂-tshṳ̀ pún-koet kûng-ngia̍p ke heu-tún, thùng-sṳ̀ he Ngi̍t-pún hiong nàm-fông fat-tsán ke kî-thi. Ngi̍t-pún tshai Thòi-vân sṳ̍t-hàng thi̍t-phe̍t-fap, yung kín-tshat tsṳn-tshṳ khúng-tsṳ sa-fi.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.