Liá-piên "Thòi-pet-sṳ" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"台北市" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.


Thòi-pet-sṳ
  Chhṳ̍t-hot-sṳ  
臺北市

Thòi-pet-sṳ ke khì-é
Khì-é
Thòi-pet-sṳ ke fî-chông
Fî-chông
ke só-chhai.
ke só-chhai.
Chhô-phêu:
25°2′N 121°38′E / 25.033°N 121.633°E / 25.033; 121.633
Koet-kâ  Thòi-vân
Chṳn-fú
 - Sṳ-chóng Chióng Van-ôn
Mien-chit
 - Só-yû 271.7997 km2
 - Súi-mien 2.7 km2
Ngìn-khiéu
 - Só-yû 2,619,920 ngìn
 - Me̍t-thu 9,639.2/km2
Mióng-cham taipei.gov.tw

Thòi-pet-sṳ (台北市) he Thòi-vàn chui-thai ke sàng-sṳ, chhai-vi Thòi-vàn ke pet-phu, ngìn-khiéu thai-yok 263 van. Thòi-pet-sṳ he Chûng-fâ-mìn-koet ke sú-tû.

Li̍t-sṳ́

Thi-lî

Hàng-chṳn khî-va̍k

Thòi-pet-sṳ Hàng-tsṳn khî-va̍k

Kau-yuk

Kîn-chi

Kâu-thûng

Vùn-fa lâu Fûng-kín-khî

Chṳn-chhṳ

Chhâm-kháu Vùn-hien

Ngoi-phu Lièn-kiet

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.