Thòi-nàm-sṳ
  Chhṳ̍t-hot-sṳ  
臺南市

Thòi-nàm-sṳ ke khì-é
Khì-é
ke só-chhai.
ke só-chhai.
Chhô-phêu:
22°59′N 120°11′E / 22.983°N 120.183°E / 22.983; 120.183
Koet-kâ  Thòi-vân
Mien-chit
 - Só-yû 2,191.65 km2
Ngìn-khiéu (2016)
 - Só-yû 1,885,252 ngìn
Mióng-cham www.tainan.gov.tw

Thòi-nàm-sṳ chhai-yî Thòi-vân sî-nàm-phu, thi-chhu Kâ-nàm phìn-ngièn, he Thòi-vân thi-si thai sàng-sṳ, thai-yok chhit-sṳ̍p-pat van ngìn. Ya-he Thòi-vân ńg-ke sàng-sṳ chṳ̂-yit, nàm-phu kau-yuk khi̍p vùn-fa chûng-sîm. Thòi-nàm-sṳ he Hon-ngìn chhai Thòi-vân pún-tó chui-chó ke thi-khî, Thòi-vân lâu Chûng-koet tûng-nàm yèn-hói kóng-héu vì-thu̍k ke thûng-sông khiéu-ngan.

Li̍t-sṳ́

Thi-lî

Hàng-chṳn khî-va̍k

Kau-yuk

Kîn-chi

Kâu-thûng

Vùn-fa lâu fûng-kín khî

Chṳn-chhṳ

Chhâm-kháu vùn-hien

Ngoi-phu lièn-kiet

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.