Thò-yèn-yen ke thi-phêu.

Thò-yèn-sṳ chhai Thòi-vân sî-pet-phu, lâu Sîn-pet-sṳ, Sîn-chuk-yen, Ngì-làn-yen siông-lìn. Thò-yèn-yen nui kûng-ngia̍p-khî yû Yu-sṳ̂, Phiàng-chṳ́n, Thai-yèn, Lìm-khiéu, Kôn-yîm tén ngi-sṳ̍p-ngi ke kûng-ngia̍p-khî lâu Thò-yèn Khô-kî Kûng-ngia̍p-khî, Fà-â Khô-kî Kûng-ngia̍p Yèn-khî, Sîn-chuk Khô-ho̍k Yèn-khî tén-tén kô khô-kî yèn-khî.

Thò-yèn-yen yî lìn-khiun Thòi-pet Tû-fi-khî, khiun-ngièn lòi fat-chán khuai-suk, kûng sông-ngia̍p sṳ̍p-fûn fat-tha̍t, khip-yîn thai-liong ngoi yen-sṳ ngìn-khiéu yì-ngi̍p. Thò-yèn-yen he Ho-ló-ngìn, Hak-kâ-ngìn, Ngoi-sén-ngìn, ngièn-chhu-mìn tén tô chhu̍k-khiùn yùng-ha̍p chṳ̂ thi.

Li̍t-sṳ́

Thi-lî

Hàng-chṳn khî-va̍k

Kau-yuk

Kîn-chi

Kâu-thûng

Vùn-fa lâu Fûng-kín-khî

Chṳn-chhṳ

Chhâm-kháu Vùn-hien

Ngoi-phu Lièn-kiet

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.