Tbilisi.

Tbilisi (Khiâu-chhṳ-â-ngî: თბილისი) , he kîm-hâ Khiâu-chhṳ-â ke sú-tû, ya-he Kô-kâ-sok thi-khî ke chho̍k-miàng kú-tû. Kí 2010-ngièn thúng-kie sú-sṳ, Tbilisi ngìn-khiéu 1,152,500 ngìn, sṳ-khî ngìn-khiéu tha̍t-to 1,485,293 ngìn.


Thi-lî

Li̍t-sṳ́

Hàng-chṳn Khî-va̍k

ngìn-khiéu

Kîn-chi

Sa-fi vùn-fa

Kau-yuk

Khô ho̍k

Chhâm-kháu vùn-hien

Ngoi-phu lièn-kiet

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.