Sint Eustatius
Sint Eustatius
Hò-làn ke thi̍t-phe̍t chhṳ-chhṳ-thí
Sint Eustatius ke khì
khì
Sint Eustatius ke kôn-fông yin-chông
vùn-chông
Kiet-ngièn: 
Superba et confidens
Proud and confident
"kiêu-ngau lâu chhṳ-sin"
Siung-kô: Golden Rock
"Kîm-set ke sa̍k"
Chú-khièn koet-kâ Hò-làn Vòng-koet
keu-sṳ̀n-koet Hò-làn
Thi-khî Caribe Hò-làn
Sú-fú
lâu chui-thai sàng-sṳ
Oranjestad
Kôn-fông ngî-ngièn Hò-làn-ngî
sṳ̀n-ngin ke thi-fông ngî-ngièn Yîn-ngî
Chṳn-fú
 fu-chúng-tuk
Alida Francis
Mien-chit
 Chúng-khiung
21 km2 (8.1 sq mi)
Ngìn-khiéu
 2019-ngièn phú-chhà
3,138
 Me̍t-thu
150/km2 (388.5/sq mi)
Chhièn Mî-kîm ($) (USD)
Sṳ̀-khî UTC-4 (AST)
Thien-fa khî-ho +599-3
ISO 3166 thoi-ho BQ-SE
Táng-kip Mióng-vet .nl
.bq

Sint Eustatius he Hò-làn chhai Pet Mî-chû ke yit chak chhṳ-chhṳ-sṳ.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.