Saint-Martin
Saint-Martin
Fap-koet ke hói-ngoi si̍p-thí
Saint-Martin ke kôn-fông yin-chông
vùn-chông
Siung-kô: La Marseillaise
Thi-khî siung-kô: O Sweet Saint Martin's Land
"Ô thiàm-me̍t ke Saint-Martin thú-thi"
Chú-khièn koet-kâ Fap-koet
Sú-fú
lâu chui-thai sàng-sṳ
Marigot
Kôn-fông ngî-ngièn Fap-ngî
Pha̍k-fa Fap-ngî, Yîn-ngî, Haiti-ngî, Hò-làn-ngî, Sî-pân-ngà-ngî, Papiamento, Guadeloupe Creole-ngî
Chṳn-fú khièn-li̍t piong-hâ, ngi-fi-chṳ, fu-su̍k-thi
 Fap-koet chúng-thúng
Emmanuel Macron
 hàng-chṳn chóng-kôn
Sylvie Feucher
 Ngi-fi chú-sit
Daniel Gibbs
Li̍p-fap kî-koân Ngi-fi
Fap-koet Ngi-fi
 Chhâm-ngi-yen
1
 Koet-mìn Ngi-fi
1 (lâu Saint-Barthélemy khiung-yung)
Mien-chit
 Chúng-khiung
54.39 km2 (21.00 sq mi)
Ngìn-khiéu
 2018-ngièn phú-chhà
34,065
 Me̍t-thu
640/km2 (1,657.6/sq mi)
GDP (miàng-ngi) 2005-ngièn kû-kie
 Chúng-khiung
$599,000,000
Chhièn Euro (€) (EUR)
Sṳ̀-khî UTC-4:00 (AST)
Khôi-chhâ fông-hiong yu
Thien-fa khî-ho +590
ISO 3166 thoi-ho MF
Táng-kip Mióng-vet .mf

Saint-Martin he Fap-koet chhai Pet Mî-chû ke yit chak hói-ngoi si̍p-thí.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.