Saint-Barthélemy
Saint-Barthélemy
Fap-koet ke hói-ngoi si̍p-thí
Saint-Barthélemy ke khì
khì
Saint-Barthélemy ke kôn-fông yin-chông
vùn-chông
Siung-kô: La Marseillaise
Thi-khî siung-kô: L'Hymne à Saint-Barthélemy
"Saint-Barthélemy ke chan-mî-sṳ̂"
Chú-khièn koet-kâ Fap-koet
Sú-fú
lâu chui-thai sàng-sṳ
Gustavia
Kôn-fông ngî-ngièn Fap-ngî
sṳ̀n-ngin ke thi-fông ngî-ngièn Saint-Barthélemy Fap-ngî, Antilles Creole-ngî
Chṳn-fú khièn-li̍t piong-hâ, ngi-fi-chṳ, fu-su̍k-thi
 Fap-koet chúng-thúng
Emmanuel Macron
 hàng-chṳn chóng-kôn
Sylvie Feucher
 Ngi-fi chú-sit
Bruno Magras
Li̍p-fap kî-koân Ngi-fi
Fap-koet Ngi-fi
 Chhâm-ngi-yen
1
 Koet-mìn Ngi-fi
1 (lâu Saint-Martin khiung-yung)
Mien-chit
 Chúng-khiung
25 km2 (9.7 sq mi)
Ngìn-khiéu
 2017-ngièn phú-chhà
9,961
 Me̍t-thu
398/km2 (1,030.8/sq mi)
GDP (miàng-ngi) 1999-ngièn kû-kie
 Chúng-khiung
$191,000,000
Chhièn Euro (€) (EUR)
Sṳ̀-khî UTC-4:00 (AST)
Khôi-chhâ fông-hiong yu
Thien-fa khî-ho +590
ISO 3166 thoi-ho BL
Táng-kip Mióng-vet .bl

Saint-Barthélemy he Fap-koet chhai Pet Mî-chû ke yit chak hói-ngoi si̍p-thí.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.