Saba
Saba
Hò-làn ke thi̍t-phe̍t chhṳ-chhṳ-thí
Saba ke khì
khì
Saba ke kôn-fông yin-chông
vùn-chông
Kiet-ngièn: 
Remis Velisque
With oars and sails
"Yung chióng lâu fàm"
Siung-kô: Saba you rise from the ocean
"Saba, ngì yù hói-yòng sṳ̂n-hí"
Chú-khièn koet-kâ Hò-làn Vòng-koet
keu-sṳ̀n-koet Hò-làn
Thi-khî Caribe Hò-làn
Sú-fú
lâu chui-thai sàng-sṳ
The Bottom
Kôn-fông ngî-ngièn Hò-làn-ngî
sṳ̀n-ngin ke thi-fông ngî-ngièn Yîn-ngî
Chṳn-fú
 fu-chúng-tuk
Jonathan Johnson
Mien-chit
 Chúng-khiung
13 km2 (5.0 sq mi)
Ngìn-khiéu
 2020-ngièn phú-chhà
1,933
 Me̍t-thu
148/km2 (383.3/sq mi)
Chhièn Mî-kîm ($) (USD)
Sṳ̀-khî UTC-4 (AST)
Thien-fa khî-ho +599-4
ISO 3166 thoi-ho BQ-SA
Táng-kip Mióng-vet .nl
.bq

Saba he Hò-làn chhai Pet Mî-chû ke yit chak chhṳ-chhṳ-sṳ.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.