Liá-piên "Sîn-pet-sṳ" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"新北市" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.
Sîn-pet-sṳ
  Chhṳ̍t-hot-sṳ  
新北市

Sîn-pet-sṳ ke khì-é
Khì-é
Sîn-pet-sṳ ke fî-chông
Fî-chông
ke só-chhai.
ke só-chhai.
Chhô-phêu:
25°00′40″N 121°26′45″E / 25.01111°N 121.44583°E / 25.01111; 121.44583
Koet-kâ  Thòi-vân
Chṳn-fú
 - Sṳ-chóng Hêu Yû-ngì
Mien-chit
 - Só-yû 2,052.57 km2
Ngìn-khiéu (2016)
 - Só-yû 3,972,204 ngìn
Mióng-cham www.ntpc.gov.tw

Sîn-pet-sṳ (新北市) he Thòi-vân pet-phu ke yit-ke sṳ, chhai Thòi-vân tó-song chui pet-tôn, he ngìn-khiéu chui-tô ke hàng-chṳn-khî, fàn-tîn Thòi-pet-sṳ, tûng-pet lìn-sa he Kî-lùng-sṳ, tûng-nàm chiap-sông Ngì-làn-yen, sî-nàm lìn Thò-yèn-sṳ. Muk-chhièn ngìn-su chhêu-ko 350-van.

Li̍t-sṳ́

Thòi-pet-yen yî 2010 ngièn 12 ngie̍t 25 ho chṳn-sṳt sṳ̂n-vi Sîn-pet-sṳ.

Thi-lî

Pún-sṳ fàn-lau Thòi-pet-sṳ si-chû khi̍p Kî-lùng-sṳ sâm-mien, sâm-chá khiung-thùng hìn-sàng Thòi-pet tû-fi khî, su̍k-yî khiung-thùng sên-fa̍t khiên-é, pin yáng-hióng to lìm-khiun ke Thò-yèn-sṳ khi̍p Ngì-làn-yen. Pún-yen su̍k-yî ngie̍t-tai kui-fûng hi-heu khî, chhiòn-ngièn yí-liòng tô yì phìn-kiûn, ngie̍t phìn-kiûn chui-tâi vûn he yit-ngie̍t fun ke ngiap-sṳ 12.4 thu, ngie̍t phìn-kiûn chui-kô vûn he chhit-ngie̍t fun ke ngiap-sṳ 33.6 thu.


Hàng-chṳn khî-va̍k

Sîn-pet-sṳ hot-hâ khiung 29 ke khî, he yù ngièn thòi-pet-yen só-hot ke 10 ke yen-hot-sṳ, 4 ke chṳ́n khi̍p 15 ke hiông kói-chṳ yì-lòi.


Kau-yuk

Sîn-pet-sṳ thai-chôn ho̍k-yen, kau-yuk kî-kôan lie̍t-péu
Ho̍k-káu miàng-chhṳ̂nHo̍k-sâng ngìn-suSó-chhai-thiPhi-chu
國立臺北大學 (Sâm-hia̍p káu-chúng-khî)9,971Sâm-hia̍p-khî國立中興大學法商學院
國立臺灣師範大學 (Nà-khiéu káu-khî)1,300Nà-khiéu-khî原 國立僑生大學先修班
國立臺灣藝術大學4,957Pán-khièu-khî原 國立藝術學校、國立藝專
國立空中大學 (Káu-pún-phu)Yok 3,000,000Lù-chû-khî
致理技術學院8,728Pán-khièu-khî原 致理商專
亞東技術學院5,578Pán-khièu-khî原 亞東工專
輔仁大學27,543Sîn-chông-khî
淡江大學(Thâm-súi káu-khî)28,075Thâm-súi-khî原 淡江英專
真理大學(Thâm-súi káu-khî)11,931Thâm-súi-khî原 淡水工商專校
臺北海洋技術學院(Thâm-súi káu-khî)Thâm-súi-khî原 中國海專
聖約翰科技大學7,418Thâm-súi-khî原 新埔工專
東南科技大學6,787Chhṳ̂m-hâng-khî原 東南工專
華梵大學4,175Sa̍k-tàng-khî原 華梵工學院
明志科技大學4,365Thai-sân-khî原 明志工專
黎明技術學院4,753Thai-sân-khî原 黎明工專
華夏技術學院6,170Chûng-fò-khî原 華夏農專
醒吾技術學院7,312Nà-khiéu-khî原 醒吾商專
憲兵學校 (Káu-pún-phu)Ńg-kú-khî隸屬國防部
憲兵學校 (Nà-khiéu káu-khî)Nà-khiéu-khî隸屬國防部
德霖技術學院7,838Thú-sàng-khî原 四海工專
景文科技大學8,707Sîn-tiam-khî原 景文商專
耕莘健康管理專科學校Sîn-tiam-khî原 耕莘護校
馬偕醫學院Sâm-chṳ-khî
馬偕醫護管理專科學校 (Sâm-chṳ káu-khî)Sâm-chṳ-khî原 馬偕護校

Kîn-chi

Kâu-thûng

Koet-tho

 • 中山高速公路 Koet-tho 1 ho (Chûng-sân Kô-suk-kûng-lu)
 • 福爾摩沙高速公路 Koet-tho 3 ho (Fuk-ngì-mò-sâ Kô-suk-kûng-lu)
 • 台北聯絡道 Koet-tho 3-kap chhṳ̂-sien (Thòi-pet Lièn-lo̍k-tho)
 • 北宜高速公路 Koet-tho 5 ho (Pet-ngì Kô-suk-kûng-lu)

Sén-tho

 • 省道 Thòi 1 Sien
  • 省道 Thòi 1-kap Sien
 • 省道 Thòi 2 Sien
  • 省道 Thòi 2-kap Sien
  • 省道 Thòi 2-yet Sien
  • 省道 Thòi 2-piáng Sien
  • 省道 Thòi 2-tên Sien
 • 省道 Thòi 3 Sien
 • 省道 Thòi 5 Sien
 • 省道 Thòi 7-yet Sien
 • 省道 Thòi 9 Sien
  • 省道 Thòi 9-kap Sien
 • 省道 Thòi 15 Sien

Sṳ-tho

 • 市道 Sṳ-tho 101 ho
  • 市道 Sṳ-tho 101-kap sien
 • 市道 Sṳ-tho 102 ho
 • 市道 Sṳ-tho 103 ho
 • 市道 Sṳ-tho 104 ho
 • 市道 Sṳ-tho 105 ho
 • 市道 Sṳ-tho 106 ho
 • 市道 Sṳ-tho 107 ho
 • 市道 Sṳ-tho 108 ho
 • 市道 Sṳ-tho 109 ho
 • 市道 Sṳ-tho 110 ho
 • 市道 Sṳ-tho 111 ho
 • 市道 Sṳ-tho 114 ho
 • 市道 Sṳ-tho 116 ho

Vùn-fa lâu fûng-kín khî

Chṳn-chhṳ

chhâm-kháu chṳ̂-liau

  Ngoi-phu lièn-kiet


  This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.