Sén (省, Province) he yit-ke hàng-chṳn-khî kip-phe̍t, ya-he Chûng-fà Mìn-koet lâu Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet ke Yit-kip Hàng-chṳn-khî. Than-he "Sén" m̀-yit-thin he yit-kip hàng-chṳn-khî, Fap-koet lâu Yi-thai-li ke "Sén" chhiu-he Ngi-kip Hàng-chṳn-khî.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.