Sân-thèu-sṳ

Sân-thèu-sṳ (汕頭市) he Chûng-koet ke Kîn-chi thi̍t-khî tsṳ̂-yit, tshai Kóng-tûng-sén tûng-phu, tsúng mien-tsit 2064 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 484.64 van-ngìn, hói-ngoi khièu-mìn 300 tô-van, he Chûng-koet tsho̍k-miàng ke Fà-khièu tsṳ̂ hiông. Tsú-yeu ngî-ngièn he Tshèu-chû-fa lâu phû-thûng-fa.

Li̍t-sṳ́

Thi-lî

Kîn-chi

Kô-kip Kau-yuk

Mìn-chhu̍k

Vùn-fa

Lî-hàng

Chhâm-siòng

Ngoi phu Lièn-kiet

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.