Phàng-fù-yen

Phàng-fù-yen (澎湖縣),he Chûng-fà Mìn-koet Thòi-vân-sén hot-ha chui-séu, vì-thu̍k yit-ke lì-tó yen, yù Phàng-fù khiùn-tó chû-sṳ̀n. chhṳ-kú yî-lòi he Thòi-vân lâu Chûng-koet thai-liu̍k chṳ̂-kiên, yî-khi̍p vông-lòi Thòi-vân Hói-hia̍p ke sòn-chak chûng-ki chham, hiong-lòi he kok-fông chên-tho̍t ke yêu-thi. Si-mien fàn-hói, kî-mìn chú-yeu yî ǹg-ngia̍p lâu khóng-sa̍k vì-chhṳ̀ sâng-miang; Phàng-fù lâu Yi-thai-li he sṳ-kie lióng-thai vùn-sa̍k sán-khî, yì-yèn Phàng-fù vùn-sa̍k chṳt-set kiûn-mî, he kí-sṳ kûng-ngin chui kâ ke vùn-sa̍k; khiun-ngièn lòi chṳ-li̍t fat-chán kôn-kông lî-hàng ngia̍p.

Li̍t-sṳ́

Thi-lî

Hàng-chṳn khî-va̍k

Kau-yuk

Kîn-chi

Kâu-thûng

Vùn-fa lâu fûng-kín khî

Chṳn-chhṳ

Chhâm-kháu vùn-hien

Ngoi-phu lièn-kiet

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.