P'yŏngyang Chhṳ̍t-hot-sṳ
  Chhṳ̍t-hot-sṳ  
평양직할시
  chón-siá
 - Chosŏn'gŭl 평양직할시
 - Hon-sṳ 平壤直轄市
 - McCune-Reischauer P'yŏngyang Chikhalsi

ke só-chhai.
ke só-chhai.
P'yŏngyang Chhṳ̍t-hot-sṳ is located in Pet Chêu-sién
P'yŏngyang Chhṳ̍t-hot-sṳ
P'yŏngyang Chhṳ̍t-hot-sṳ
Chhô-phêu:
39°2′N 125°45′E / 39.033°N 125.750°E / 39.033; 125.750
Koet-kâ  Pet Chêu-sién
Mien-chit
 - Só-yû 3,194 km2
Ngìn-khiéu (2008)
 - Só-yû 3,255,388 ngìn

P'yŏngyang Chhṳ̍t-hot-sṳ (평양직할시) he Chêu-sién Mìn-chú-chú-ngi Ngìn-mìn Khiung-fò-koet ke sú-tû lâu chui thai sàng-sṳ.

Hàng-chṳn-khî-va̍k

 • Chung Khî-vet (중구역)
 • P'yŏngch'ŏn Khî-vet (평천구역)
 • Pot'onggang Khî-vet (보통강구역)
 • Moranbong Khî-vet (모란봉구역)
 • Sŏsŏng Khî-vet (서성구역)
 • Sŏn'gyo Khî-vet (선교구역)
 • Tongdaewŏn Khî-vet (동대원구역)
 • Taedonggang Khî-vet (대동강구역)
 • Sadong Khî-vet (사동구역)
 • Taesŏng Khî-vet (대성구역)
 • Man'gyŏngdae Khî-vet (만경대구역)
 • Hyŏngjesan Khî-vet (형제산구역)
 • Ryongsŏng Khî-vet (룡성구역)
 • Samsŏk Khî-vet (삼석구역)
 • Ryŏkp'o Khî-vet (력포구역)
 • Rakrang Khî-vet (락랑구역)
 • Sunan Khî-vet (순안구역)
 • Ŭnjŏng Khî-vet (은정구역)
 • Kangdong Khiùn (강동군)
 • Kangnam Khiùn (강남군)

模板:P'yŏngyang

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.