Martinique
Martinique
Fap-koet ke hói-ngoi-sén
Martinique ke khì
khì
Martinique ke kôn-fông yin-chông
vùn-chông
Chú-khièn koet-kâ Fap-koet
Sú-fú
lâu chui-thai sàng-sṳ
Fort-de-France
Kôn-fông ngî-ngièn Fap-ngî
Pha̍k-fa Fap-ngî, Martinique Creole-ngî
Chṳn-fú
 Vî-yèn-fi chú-sit
Alfred Marie-Jeanne
Li̍p-fap kî-koân Sén Vî-yèn-fi
Mien-chit
 Chúng-khiung
1,128 km2 (436 sq mi)
Ngìn-khiéu
 2021-ngièn phú-chhà
375,053
 Me̍t-thu
354/km2 (916.9/sq mi)
GDP (PPP) 2015-ngièn kû-kie
 Chúng-khiung
$9,363,000,000
 Phìn-kiûn
$24,964
Chhièn Euro (€) (EUR)
Sṳ̀-khî UTC−04:00
Khôi-chhâ fông-hiong yu
Thien-fa khî-ho +596
ISO 3166 thoi-ho MQ
Táng-kip Mióng-vet .mq

Martinique he Fap-koet chhai Pet Mî-chû ke yit chak hói-ngoi-sén.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.