Mòi-chû-sṳ

Mòi-chû-sṳ he Chûng-koet Kóng-tûng-sén ke yit-ke Thi-kip-sṳ, 1988-ngièn kîn-ko Koet-vu-yen phî-tsún sat-li̍p. Mòi-chiu-sṳ tshai-yî Kóng-tûng-sén tûng-pet-phu, he li̍t-sṳ́ song Hak-kâ mìn-ne ke tsui-tsûng hìn-sàng-thi, tshi-kî-thi khi̍p fàn-yùng-thi, ya-he tshiòn sṳ-kie Hak-kâ khièu-mìn ke tsú-si̍t-thi lâu tsîn-sṳ̀n kâ-yèn, pûn-ngìn tsûn-miàng "sṳ-kie Hak-kâ tû-sṳ". Mòi-chiu-sṳ tûng-phu lâu Fuk-kien-sén kâu-kie, nàm-phu lâu Kóng-tûng-sén Tshèu-chû-sṳ, Sân-mî-sṳ phì-lìn, sî-phu lâu Kóng-tûng-sén Hò-ngièn-sṳ kâu-kie, pet-phu lâu Kông-sî-sén siông-lièn. Tshiòn kin-kie tsúng mien-tsit yû yit-van ńg-tshiên pat-pak kiú-sṳ̍p-kiú phiàng-fông kûng-lî.

Hàng-tsṳn khî-va̍k

Thi-lî

Mòi-chû si yin hat lok yin, yit si, yit khi. Si-chang-fu tsu thi heung Moi-kong khi.

  • Si-hat-khi: Moi-kong-khi
  • Yin-kap-si: Hang-nang-si
  • Yin: Moi-yen, Tsiu-lang-yen, Thai-phu-yen, Fung-sun-yen, Ńg-fa-yen, Phang-yin-yen

Li̍t-sṳ́

Ngî-ngièn

kâu-thûng

Mòi-chû yím-sṳ̍t

Ngoi-phu lièn-kiet

Tshâm-kháu vùn-hien

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.