Liùng-ngàm-sṳ
  Thi-kip-sṳ  
龙岩市
Liùng-ngàm chhai Fuk-kien ke só-chhai.
Liùng-ngàm chhai Fuk-kien ke só-chhai.
Liùng-ngàm chhai Fuk-kien
Liùng-ngàm-sṳ is located in Chûng-koet
Liùng-ngàm-sṳ
Liùng-ngàm-sṳ
Chhô-phêu:
25°05′N 117°01′E / 25.083°N 117.017°E / 25.083; 117.017
Koet-kâ  Chûng-koet
Sén Fuk-kien-sén
Mien-chit
 - Só-yû 19,069 km2
Ngìn-khiéu (2010)
 - Só-yû 2,559,545 ngìn
Mióng-cham www.longyan.gov.cn

Liùng-ngàm-sṳ (龍岩市) he Fuk-kien-sén ha-hot ke yit-ke Thi-kip-sṳ, tshai-yî Fuk-kien-sén ke sî-phu, phû-thûng tshṳ̂n-tso Mîn-sî. Tûng-piên lâu Fuk-kien-sén Tshièn-chû kâu-kie, sî-piên lâu Kông-sî-sén Kàm-chû-sṳ kâu-kie, nàm-piên lâu Kóng-tûng-sén Mòi-chû-sṳ kâu-kie, pet lièn-tsiap Fuk-kien-sén Sâm-mìn-sṳ. Liùng-ngâm-sṳ lâu Tshièn-chû khî-lì tsiông-khiun lióng-pak sṳ̍p-liuk kûng-lî, Fuk-chû sâm-pak tshit-sṳ̍p-liuk kûng-lî. Mien-tsit yit-van kiú-tshiên ngi-sṳ̍p-tshit phiàng-fông tshiên-mí, ngìn-khiéu lióng-pak pat-sṳ̍p-tshit van (2002-ngièn thúng-kie).

Hàng-tsṳn khî-va̍k

Thi-lî

Li̍t-sṳ́

Ngî-ngièn

kâu-thûng

Liùng-ngàm yím-sṳ̍t

Ngoi-phu lièn-kiet

Tshâm-kháu vùn-hien

Ngoi-phu Lièn-kiet

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.