Liá-piên "Kui-chû" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"貴州省" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.
Kui-chû-sén
贵州省
  Sén  
Miàng-sṳ chón-siá
 - Hòn-ngî Guìzhōu Shěng
Phe̍t-chhṳ̂n chón-siá
 - Kién-chhṳ̂n Chhièn (黔) fe̍t-chá Kui (貴)
ke só-chhai.
ke só-chhai.
Chhô-phêu: 26°50′N 106°50′E / 26.833°N 106.833°E / 26.833; 106.833
Sû-fú Kui-yòng
Kón-hot 9 ke thi-kip-sṳ, 88 ke yen, 1539 ke chṳ́n
Mien-chit
 - Só-yû 176,167 km2
Khôn-thu (siông-koân) 2,900 m
Ngìn-khiéu (2010)
 - Só-yû 34,746,468 ngìn
 - Me̍t-thu 197.2/km2
Ngìn-khiéu sṳ̀n-fun
 - Mìn-chhu̍k Hon-chhu̍k - 62%
Mèu-chhu̍k - 12%
Pu-yî-chhu̍k - 8%
Thùng-chhu̍k - 5%
Thú-kâ-chhu̍k - 4%
Yì-chhu̍k - 2%
Vi-sṳt-phe̍t - 2%
Ngiet-láu-chhu̍k - 2%
Súi-chhu̍k - 1%
 - Ngî-ngièn Hon-ngî Kôn-fa
Mióng-cham www.gzgov.gov.cn

Kui-chû he Chûng-koet nàm-phu thi-khî ke yit-ke sén-fun, vi-é tì Yùn-kui kô-ngièn tûng-phu, sén-fi he Kui-yòng. Si-tshôn li̍t-sṳ́ yû-kiú, vu̍t-sán fûng-fu, fûng-kông mî-li.

Li̍t-sṳ́

Thi-lî

Hàng-tsṳn-khî

Kîn-tsi

Ngìn-khiéu

Ngî-ngièn

Chûng-kau

Vùn-fa

Kau-yuk

Tshâm-kháu Vùn-hien

Ngoi-phu Lièn-kiet

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.