Liá-piên "Hon-ngî" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"漢語" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.


Hon-ngî,yu chhṳ̂n chûng-vùn,su̍k-yî Hon-chong ngî-ne,yû sâng-thiau.Hon-ngî ke vùn-sṳ ne-thúng Hon-sṳ he chúng péu-yi vùn-sṳ.Hon-ngî fûn sû-mien-ngî fò khiéu-ngî.Kú-thoi sû-mien-ngî chhṳ̂n vùn-ngièn-vùn.Hien-thoi hon-ngî yû hàn tô fông-ngièn,chṳ̂-kiên hàn nàn fu thûng.

Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Hon-ngî Wikipedia
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.