Hakkâpedia

Hak-kâ-ngî Wikipedia, me ôn-to Hakkâpedia (= Hak-kâ + Wikipedia), he Wikipedia ke Hak-kâ-ngî pán-pún, 2006-ngièn 7-ngie̍t 28-ngit khôi-sṳ́ chhai Wikimedia Incubator siá, chhai 2007-ngièn 5-ngie̍t 27-ngit chṳn-sṳt sṳ̀n-li̍p.

Hakkâpedia chui-chhû thu̍k-thu̍k yung Pha̍k-fa-sṳ siá, chhai 2013-ngièn 4-ngie̍t 28-ngit khôi-sṳ́ ya yung Hon-sṳ siá. Kîm-ha Hakkâpedia yû 10,220 phiên vùn-chông.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.