Hò-làn
Nederland
Hò-làn khì
koet-khì
Hò-làn koet-fî
koet-fî
Kiet-ngièn: Je maintiendrai
"Ngài-têu sióng-oi kiên-chhṳ̀"
Koet-kô: Wilhelmus
Thi-vi Hò-làn Vòng-koet ke keu-sṳ̀n-koet
Sú-tû Amsterdam (fap-thin)
Den Haag (sṳ̍t-chi)
Chui-thai sàng-sṳ Amsterdam
Kôn-fông ngî-ngièn Hò-làn-ngî
Chṳn-fú tân-yit-chṳ, ngi-fi-chṳ, kiûn-chú li̍p-hien
 koet-vòng
Willem-Alexander
 sú-siong
Mark Rutte
Li̍p-fap kî-koân Koet-fi
 Song-ngi-yen
Thi-yit-yen
 Ha-ngi-yen
Thi-ngi-yen
Mien-chit
 Chúng-khiung
41,865 km2 (16,164 sq mi) (thi 131 miàng)
 súi-vet (%)
18.41
Ngìn-khiéu
 2021-ngièn kû-kie
Neutral increase17,672,200 (thi 67 miàng)
 2011-ngièn phú-chhà
16,655,799
 Me̍t-thu
423/km2 (1,095.6/sq mi) (thi 16 miàng)
GDP (PPP) 2021-ngièn kû-kie
 Chúng-khiung
Increase$1.055 van-yi (thi 17 miàng)
 Phìn-kiûn
Increase$60,461 (thi 11 miàng)
GDP (miàng-ngi) 2021-ngièn kû-kie
 Chúng-khiung
Increase$1.012 van-yi (thi 17 miàng)
 Phìn-kiûn
Increase$58,003 (thi 12 miàng)
Gini (2020-ngièn) Negative increase 27.5
tâi
HDI (2019-ngièn) Increase 0.944
tông kô · thi 8 miàng
Chhièn pún-thú: Euro (€) (EUR)
Caribe Hò-làn: Mî-kîm ($) (USD)
Sṳ̀-khî pún-thú: UTC+1 (CET)
Caribe Hò-làn: UTC−4 (AST)
 Ha-lin-sṳ̀ (DST)
pún-thú: UTC+2 (CEST)
Caribe Hò-làn: UTC−4 (AST)
Sṳ̀-kiên kiet-sṳt dd-mm-yyyy
Kâ-yung thien-ngièn 230 V–50 Hz
Khôi-chhâ fông-hiong yu
Thien-fa khî-ho pún-thú: +31
Caribe Hò-làn: +599
ISO 3166 thoi-ho NL
Táng-kip Mióng-vet .nl

Hò-làn (荷蘭, Hò-làn-ngî: Nederland) he chú-khièn koet-kâ Hò-làn Vòng-koet (Hò-làn-ngî: het Koninkrijk der Nederlanden) hâ ke chú-yeu kèu-sṳ̀n koet, lâu Mî-chû Caribe-hói thi-khî ke Aruba, CuraçaoSint Maarten 4 ke kèu-sṳ̀n koet, khiung-thùng chû-sṳ̀n chú-khièn koet-kâ “Hò-làn Vòng-koet” .

Hò-làn ke liâng-thú khó fûn-vì Êu-chû khî (European Netherlands) lâu Caribe-khî (Caribisch Nederland) lióng-ke phu-fun. Êu-chû khî liâng-thú vi-yî Êu-chû sî-pet-phu, phîn lìm Pet-hói, lâu Tet-koet, Pí-li-sṳ̀ chiap-yòng. Caribe-hói khî, vi-yî Mî-chû Caribe-hói thi-khî, pâu-koat Bonaire, Sint EustatiusSaba sâm-ke séu-tó. Hò-làn chui-thai ke sâm-ke sàng-sṳ fûn-phe̍t vì Amsterdam, Rotterdam lâu Den Haag. Amsterdam he Hièn-fap khok-thin ke chang-sṳt sú-tû, yèn-yì, chṳn-fú, koet-vòng ke vòng kiûng fò thai-tô-sú sṳ́ kwón tû vi-yî Den Haag. Chhṳ́-ngoi, Koet-chi fap-thìn ya sat chhai Den Haag. Rotterdam kóng, vi-yî Rotterdam, vì chhiòn sṳ-kie chin chhut liòng thi-pat ke Thai-hîn kóng-khiéu.


This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.