Liá-piên "Hêu Yû-ngì" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"侯友宜" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.
Hêu Yû-ngì

Hêu Yû-ngì (侯友宜, 1957-ngièn 6-ngie̍t 7-ngit   ) he Chûng-fà Mìn-koet ke chṳn-chhṳ ngìn-vu̍t. Kì 2018-ngièn 12-ngie̍t chhiu-ngim Sîn-pet-sṳ Sṳ-chóng.

Chhâm-siòng

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.