Guadeloupe
Guadeloupe
Gwadloup
Fap-koet ke hói-ngoi-sén
Guadeloupe ke khì
khì
Guadeloupe ke kôn-fông yin-chông
vùn-chông
Chú-khièn koet-kâ Fap-koet
Sú-fú Basse-Terre
Chui-thai sàng-sṳ Pointe-à-Pitre
Kôn-fông ngî-ngièn Fap-ngî
Pha̍k-fa Fap-ngî, Guadeloupe Creole-ngî
Chṳn-fú
 Vî-yèn-fi chú-sit
Ary Chalus
Li̍p-fap kî-koân Sén Vî-yèn-fi
Mien-chit
 Chúng-khiung
1,628 km2 (629 sq mi)
Ngìn-khiéu
 2021-ngièn phú-chhà
400,201
GDP (PPP) 2014-ngièn kû-kie
 Chúng-khiung
$10.3 sṳ̍p-yi
 Phìn-kiûn
$25,479
Chhièn Euro (€) (EUR)
Sṳ̀-khî UTC-4:00 (AST)
Khôi-chhâ fông-hiong yu
Thien-fa khî-ho +590
ISO 3166 thoi-ho GP
Táng-kip Mióng-vet .gp

Guadeloupe, khiùn-tó vi-yî Séu Antilles Khiùn-tó chûng-phu, tûng Caribe-hói sông. Mien-chit 1630 phìn-fông kûng-lî, fûn-chhut Saint-Martin, Saint-Barthélemy chṳ̂-chhièn, mien-chit 1705 phìn-fông kûng-lî. Guadeloupe Sú-fú vì Basse-Terre.

Guadeloupe he Fap-koet ke Hói-ngoi-sén. Lâu khì-thâ hói-ngoi sén yit-ngióng, Guadeloupe ya-he Fap-koet 26 ke Thai-khî chûng ke yit-yèn (chok-vì Fap-koet ke hói-ngoi Thai-khî) lâu Fap-koet cháng-thí ke yit phu-fûn. Chok-vì Fap-koet ke yit phu-fûn, Kôa-tet-lò-phú ya-he Êu-mèn lâu Êu-ngièn-khî ke yit phu-fûn, ku-só, khì liù-thûng fo-pì he Euro. Guadeloupe pûn fùi chṳ chhai só-yû ke Êu-ngièn chṳ́ -pì sông ke poi mien tái phu. Yèn-yì Schengen Kûng-yok sa mò hâm-koi Guadeloupe. Khiûn sú-sṳ̍p-ngièn lòi lî-yû ngia̍p sṳ́ Guadeloupe kîn-chi su-yit. Guadeloupe Thai-khî Hâ-hot yit-ke sén, chit Guadeloupe sén.


Chhâm-kháu chṳ̂-liau

    Ngoi-phu lièn-chiap

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.