Grenada
Grenada
Grenada khì
koet-khì
Grenada koet-fî
koet-fî
Kiet-ngièn: Ever Conscious of God We Aspire, Build and Advance as One People
"Ngài-têu yún-yén khì-mong Song-ti ke yi-sṳt, chhîn-chhiong yit-ke ngìn ke-yong kien-sat lâu hiong-chhièn"
Koet-kô: Hail Grenada
"Grenada van-se"
Sú-tû
lâu chui-thai sàng-sṳ
St. George's
Kôn-fông ngî-ngièn Yîn-ngî
Sṳ̀n-ngin ke thi-fông ngî-ngièn Grenada Creole Yîn-ngî, Grenada Creole Fap-ngî
Chṳn-fú tân-yit-chṳ, ngi-fi-chṳ, kiûn-chú li̍p-hien
 koet-vòng
Charles 3-sṳ
 chúng-tuk
Cécile La Grenade
 chúng-lî
Keith Mitchell
Li̍p-fap kî-koân Ngi-fi
 Song-ngi-yen
Chhâm-ngi-yen
 Ha-ngi-yen
Chung-ngi-yen
Mien-chit
 Chúng-khiung
348.5 km2 (134.6 sq mi) (thi 184 miàng)
 súi-vet (%)
1.6
Ngìn-khiéu
 2018-ngièn kû-kie
111,454 (thi 194 miàng)
 Me̍t-thu
318.58/km2 (825.1/sq mi) (thi 45 miàng)
GDP (PPP) 2019-ngièn kû-kie
 Chúng-khiung
$1.801 sṳ̍p-yi
 Phìn-kiûn
$16,604
GDP (miàng-ngi) 2019-ngièn kû-kie
 Chúng-khiung
$1.249 sṳ̍p-yi
 Phìn-kiûn
$11,518
HDI (2019-ngièn) Increase 0.779
 · thi 74 miàng
Chhièn Tûng Caribe dollar (XCD)
Sṳ̀-khî UTC-4 (AST)
Khôi-chhâ fông-hiong chó
Thien-fa khî-ho +1-473
ISO 3166 thoi-ho GD
Táng-kip Mióng-vet .gd

Grenada he Caribe-hói‎ ke yit-ke koet-kâ.


This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.