Greenland
Kalaallit Nunaat
Grønland
Tân-ma̍k Vòng-koet ke keu-sṳ̀n-koet
Greenland ke khì
koet-khì
Greenland ke kôn-fông yin-chông
koet-fî
Siung-kô: Nunarput, utoqqarsuanngoravit
"Ngì, ngài-tén kú-ló ke thú-thi"
Mìn-chhu̍k siung-kô: Nuna asiilasooq
"Chhòng ke thú-thi"
Chú-khièn koet-kâ Tân-ma̍k Vòng-koet
Sú-fú
lâu chui-thai sàng-sṳ
Nuuk
Kôn-fông ngî-ngièn Greenland-ngî
Chṳn-fú tân-yit-chṳ, ngi-fi-chṳ, kiûn-chú li̍p-hien, khièn-li̍t piong-hâ
 koet-vòng
Frederik X
 kô-kip chôn-yèn
Mikaela Engell
 sú-siong
Múte Bourup Egede
 Ngi-fi ngi-chóng
Hans Enoksen
Li̍p-fap kî-koân Ngi-fi
Koet-kâ Thoi-péu
 Tân-ma̍k Ngi-fi
2
Mien-chit
 Chúng-khiung
2,166,086 km2 (836,330 sq mi)
 Súi-vet (%)
83.1
Ngìn-khiéu
 2020-ngièn kû-kie
56,081 (thi 210 miàng)
 Me̍t-thu
0.028/km2 (0.1/sq mi)
GDP (PPP) 2011-ngièn kû-kie
 Chúng-khiung
$1.8 sṳ̍p-yi
 Phìn-kiûn
$37,000 (thi 40 miàng)
GDP (miàng-ngi) 2021-ngièn kû-kie
 Chúng-khiung
$3,052,000,000
Gini (2015-ngièn) Steady 33.9
chûng
HDI Increase 0.786
 · thi 61 miàng
Chhièn Tân-ma̍k krone (DKK)
Sṳ̀-khî UTC±00:00 ~ -04:00
Sṳ̀-kiên kiet-sṳt dd-mm-yyyy
Khôi-chhâ fông-hiong yu
Thien-fa khî-ho +299
Táng-kip Mióng-vet .gl

Greenland (Greenland-ngî: Kalaallit Nunaat) mien-chit 2,166,086 phìn-fông kûng-lî, thai-yok 81% tû pûn pên-siet fu̍k-koi . "Greenland" ke yi-sṳ̂ vì "liu̍k-set thú-thi", he Tân-ma̍k ke hói-ngoi chhṳ-chhṳ liâng-thi.


This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.