Liá-piên "Chûng-fà Mìn-koet" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"中華民國" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.
Chûng-fà Mìn-koet
中華民國
Thòi-vân khì
koet-khì
Thòi-vân koet-fî
koet-fî
Koet-kô: 中華民國國歌
"Chûng-fà Mìn-koet Koet-kô"
Koet-khì-kô: 中華民國國旗歌
"Chûng-fà Mìn-koet Koet-khì-kô"
Sú-tû Thòi-pet
Chui-thai sàng-sṳ Sîn-pet
Kôn-fông ngî-ngièn Koet-ngî
Sṳ̀n-ngin ke kok-kâ ngî-ngièn Koet-ngî, Thòi-ngî, Hak-kâ-ngî, Mâ-chú-fa, Vû-hiu-fa, Thòi-vân Ngièn-chhu-mìn-chhu̍k-ngî, Thòi-vân sú-ngî
Chṳn-fú tân-yit-chṳ, pan-chúng-thúng-chṳ, khiung-fò-koet
 Chúng-thúng
Chhai Yîn-vùn
 Fu-chúng-thúng
Lai Chhîn-tet
 Hàng-chṳn-yen Yen-chhòng
Chhṳ̀n Kien-yìn
Li̍p-fap kî-koân Li̍p-fap-yen
Mien-chit
 Chúng-khiung
36,197 km2 (13,976 sq mi)
Ngìn-khiéu
 2021-ngièn kû-kie
23,451,837 (thi 56 miàng)
 2010-ngièn phú-chhà
23,123,866
 Me̍t-thu
650/km2 (1,683.5/sq mi) (thi 10 miàng)
GDP (PPP) 2021-ngièn kû-kie
 Chúng-khiung
Increase $1.403 van-yi (thi 19 miàng)
 Phìn-kiûn
Increase $56,959 (thi 13 miàng)
GDP (miàng-ngi) 2021-ngièn kû-kie
 Chúng-khiung
Increase $759.104 van-yi (thi 21 miàng)
 Phìn-kiûn
Increase $32,123 (thi 29 miàng)
Gini (2017-ngièn) Negative increase 34.1
chûng
HDI (2019-ngièn) Increase 0.916
tông kô · thi 23 miàng
Chhièn Sîn-thòi-pi (NT$) (TWD)
Sṳ̀-khî UTC+8 (NST)
Sṳ̀-kiên kiet-sṳt YYYY-MM-DD (AD), YYY-MM-DD (AD–1911)
Kâ-yung thien-ngièn 110 V–60 Hz
Khôi-chhâ fông-hiong yu
Thien-fa khî-ho +886
ISO 3166 thoi-ho TW
Táng-kip Mióng-vet .tw
.台灣
.台湾

Chûng-fà Mìn-koet (中華民國), chhai koet-chi siông yit-pân kién-chhṳ̂n Thòi-vân (台灣/臺灣), he Tûng-Â ke yit-chak khiung-fò-koet, kîm-ha thúng-chhṳ Thòi-vân-tó, Phàng-fù, Kîm-mùn, Mâ-tsú-tó lâu fu-khiun ke séu-tó.

1912-ngièn, Chûng-koet ke Chhîn-chhèu me̍t-mòng, Sûn Chûng-sân chhai Chûng-koet Thai-liu̍k sṳ̀n-li̍p Chûng-fà Mìn-koet. 1949-ngièn, Chûng-fà Mìn-koet chṳn-fú thò to Thòi-vân, Chûng-koet Khiung-sán-tóng chhai Chûng-koet Thai-liu̍k kien-li̍p Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet. 1971-ngièn, Chûng-fà Mìn-koet sṳt-hi khì chhai Lièn-ha̍p-koet ke sit-vi yî-heu, "Chûng-koet" chhai koet-chi siông yit-pân chṳ́ Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet.

Chhai khon

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.